Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia i praca licencjacka, Astronomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3A21
Kod Erasmus / ISCED: 13.703 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia i praca licencjacka, Astronomia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty na III roku
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Badania zmierzające do napisania pracy i pisanie pracy licencjackiej

Pełny opis:

Celem pracowni jest sporządzenie pracy licencjackiej. Student pogłębia swoją wiedzę w zakresie wybranego tematu pod opieką i w ścisłej współpracy z opiekunem. Sporządzenie pracy licencjackiej może wymagać zapoznania się z polską i obcojęzyczną literaturą przedmiotu, przeszukiwania astronomicznych baz danych i/lub przeprowadzenia prostego modelowania zjawisk astronomicznych, zależnie od tematu pracy. Następnie student przeprowadza analizę zgromadzonego materiału. Opis motywacji, metod i rezultatów badań stanowi treść pracy licencjackiej, pisanej z pomocą i pod czujnym okiem opiekuna.

Program:

1. Motywacja podjęcia tematu

2. Przeszukiwanie literatury, baz danych, modelowanie

3. Analiza

4. Pisanie pracy licencjackiej

Opis sporządził Michał Jaroszyński, listopad 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 75 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)