Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia obserwacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3A14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia obserwacyjna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty na III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Skrócony opis:

Przygotowanie do praktycznego rozwiązywania problemów astronomii obserwacyjnej

Pełny opis:

- Przygotowanie do wykonywania obserwacji w Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego UW w Ostrowiku

- Statystyki krzywych blasku przy użyciu pakietu awk

- Fazowanie i rysowanie krzywych blasku

- Wstęp do wizualizacji danych przy użyciu języka Python

- Wykorzystanie archiwum European Southern Observatory

- Spektroskopowa klasyfikacja gwiazd supernowych

- Proste zadania z podstaw astronomii

- Redukcje obrazów CCD z uzyskane za pomocą teleskopu w Ostrowiku

- Klasyfikacja obiektów typu transient

Literatura:

Czasopisma astronomiczne. Opisy standardowego oprogramowania używanego w astronomii obserwacyjnej.

Efekty uczenia się:

Student po odbyciu kursu powinien potrafić samodzielnie wykonywać obserwacje i redukcje astronomiczne, klasyfikować gwiazdy supernowe i zjawiska typu transient, korzystać z bogatych archiwów sieciowych oraz opracowywać i wizualizować wyniki obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Test wyboru sprawdzający nabyte umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Udalski
Prowadzący grup: Paweł Pietrukowicz, Andrzej Udalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Udalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)