Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astrofizyka obserwacyjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3A09
Kod Erasmus / ISCED: 13.703 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astrofizyka obserwacyjna I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty na III roku
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Wstęp do astronomii

Skrócony opis:

Wykład prezentuje nowoczesne techniki obserwacyjne w astronomii, ich zastosowania astronomiczne i nowoczesne przyrządy astronomiczne.

Pełny opis:

Program:

1. Wstęp

Źródła informacji o Wszechświecie, widmo fal elektromagnetycznych. Budowa atmosfery ziemskiej. Przepuszczalność fal elektromagnetycznych przez atmosferę.

2. Teleskopy

Optyka geometryczna: zasada Fermata, równanie soczewki i zwierciadła, aberracje monochromatyczne i chromatyczna. Teleskopy soczewkowe i zwierciadlane: układy soczewkowe, układy zwierciadlane i mieszane, rozwiązania nowoczesne. Optyka adaptatywna, aktywna. Montaże teleskopów, przegląd ciekawszych realizacji. Własności lunety i teleskopu: powiększenie, ilość światła, zdolność rozdzielcza, straty optyczne. Lokalizacja teleskopów: seeing, klimat, rozwiązania techniczne przy budowie obserwatoriów. Teleskopy i kolektory promieniowania w innych zakresach widmowych.

3. Odbiorniki promieniowania

Jednostki używane w astronomii, podstawowe własności oka, klisza fotograficzna, fotomnożnik. Działanie detektorów CCD i wstępna obróbka danych zebranych tymi detektorami. Detektory podczerwieni, rentgenowskie i gamma. Detektory innych rodzajów promieniowania: promieni kosmicznych, neutrin, fal grawitacyjnych.

4. Fotometria

Metody pomiarów fotometrycznych, fotometria aperturowa, profilowa, odejmowanie obrazów. Filtry: szklane, interferencyjne. System UBV: definicja, absorpcja w atmosferze, metody redukcji. Inne systemy fotometryczne: Stromgrena, Johnsona, Krona-Cousinsa, SSDS. Zastosowanie systemu UBV: analiza absorpcji międzygwiazdowej, poznawanie własności gwiazd, diagram HR, diagram dwukolorowy. Porównanie systemu Stroemgrena z UBV.

5. Katalogi

Klasyczne: pozycyjne, fotometryczne, specjalistyczne, gwiazd zmiennych.

Nowoczesne: zastosowania, dystrybucja, sposoby uzyskania dostępu.

6. Spektroskopia

Spektrografy: pryzmat, pryzmat obiektywowy, siatki dyfrakcyjne, własności elementów dyspersyjnych. Budowa spektrografu, instrumenty pomocnicze. Klasyfikacja widmowa gwiazd: system harwardzki, klasyfikacja Morgana i Keenana, klasyfikacja białych karłów Greensteina, obecność linii w widmach różnych gwiazd. Pomiary prędkości radialnych. Profile linii i ich interpretacja.

Literatura:

1. M. Kubiak, "Gwiazdy i materia międzygwiazdowa"

2. C.R. Kitchin "Astrophysical Techniques"

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia będzie poznanie nowoczesnych metod obserwacyjnych stosowanych we współczesnej astronomii i sposobów redukcji wybranych rodzajów danych astronomicznych.

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi rozpoznaje techniki obserwacyjne i potrafi redukować wybrane rodzaje danych astronomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń i egzamin testowy i ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Udalski
Prowadzący grup: Maksymilian Głowacki, Igor Soszyński, Andrzej Udalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Udalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)