Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki subatomowej W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3002W Kod Erasmus / ISCED: 13.201 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki subatomowej W
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=2426
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Wykład jest wprowadzeniem do fizyki jądra atomowego i czastek elementarnych

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących fizyki jądra atomowego i fizyki cząstek elementarnych. Przedstawione będą zarówno podstawowe pojęcia z tych dziedzin, jak i najważniejsze rezultaty doświadczalne, w tym najbardziej aktualne wyniki doświadczeń prowadzonych z udziałem fizyków warszawskich

Program:

1. Wstęp, rzędy wielkości

2. Oddziaływanie promieniowania z materią

3. Detektory i akceleratory

4. Modele jądrowe

5. Przemiany jądrowe

6. Cząstki elementarne

7. Zastosowania w energetyce i medycynie

- od słuchaczy wykładu wymagana jest elementarna znajomość rachunku różniczkowego i całkowego.

- aby uzyskać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% sumy punktów ze sprawdzianów testowych i testowego egzaminu pisemnego.

- osoby które nie uzyskały 50% punktów w pierwszym terminie mają prawo do drugiego terminu na którym muszą uzyskać co najmniej 50% punktów by móc uzyskać ocenę pozytywną

- obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, ale wielce pomaga w zrozumieniu materiału

Opis sporządził Krzysztof Doroba, wrzesień 2014, aktualizacja Artur Kalinowski 2020

Literatura:

0. Materiały do wykładu i sprawdziany są umieszczane na stronie kursu na platformie Kampus2

1. Particles and Nuclei- An Intoduction to the Physical Concepts, B.Povh, K.Rith, C.Scholz, F.Zetsche, Springer-Verlag Berlin

2. Fizyka Jądra Atomowego i Cząstek Elementarnych, Ewa Skrzypczak i Zygmunt Szefliński, PWN 1995.

3. Wstęp do Fizyki Wysokich Energii, Donald H. Perkins, PWN 2004.

4.Nuclear and Particle Physics, W.S.C.Williams, Oxford 1991.

5.Nuclear and Particle Physics, B.R.Martin, Wiley & Sons 2009

Efekty uczenia się:

Znajomość aktualnych głównych problemów fizyki cząstek elementarnych i jądra atomowego. Umiejętność prawidłowej oceny wagi poszczególnych badań naukowych w wymienionych dziedzinach. Umiejętność oceny możliwości zastosowań pewnych procesów w energetyce i medycynie. Umiejętność oceny wpływu promieniowania jonizującego na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opiera się na testach przeprowadzanych po każdym wykładzie (50% punktów), następnie testowym egzaminie pisemnym (50% punktów).

Do uzyskania pozytywnej oceny jest wymagane zdobycie co najmniej 50% sumy punktów na sprawdzianach w ciągu semestru i na egzaminie pisemnym. Końcowa ocena jest ustalana w trakcie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kalinowski
Prowadzący grup: Artur Kalinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład prowadzony zdalnie na platformie Kampus2 metodą synchroniczną według planu zajęć przedmiotu.

Sprawdziany i egzamin ustny będą prowadzone zdalnie za pomocą platformy Kampus2.

Wykładowca będzie dostępny na indywidualne konsultacje on-line w terminach uzgodnionych między zainteresowanymi osobami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kalinowski
Prowadzący grup: Artur Kalinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.