Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika i fizyka statystyczna R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2Ind18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika i fizyka statystyczna R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na II roku
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Wstęp: Jak sobie radzić z układami wielu cząstek? Krótkie kompendium z rachunku prawdopodobieństwa.

2. Symetrie i ich znaczenie w fizyce

3. Demon Laplace'a. Opis świata w skali mikro i w skali makro. Pojęcie

nieodwracalności. Procesy dochodzenia do stanu równowagi

4. Zliczanie mikrostanów. Entropia.

5. Rozkład mikrokanoniczny.

6. Równowaga mechaniczna, termiczna i chemiczna. Pojęcie temperatury,

ciśnienia i potencjału chemicznego.

7. Rozkład kanoniczny, suma statystyczna, energia swobodna, fluktuacje.

8. Termodynamika. Pojęcie pracy i ciepła. Pierwsza zasada termodynamiki.

9. Druga zasada termodynamiki. Klasyfikacja procesów Plancka,

wewnętrzna produkcja entropii. Silniki, lodówki, pompy

cieplne etc.

10. Wyrażenie na entropię w rozkładzie kanonicznym. Interpretacja pracy i ciepła w języku stanów energetycznych.

11. Silnik Szilarda, demon Maxwella i zasada Landauera - czy płacimy entropią za zapominanie?

12. Wielki rozkład kanoniczny. Wielki potencjał termodynamiczny.

13. Potencjały termodynamiczne i zasady ekstremalne.

14. Tożsamości Maxwella, praca minimalna i maksymalna.

15. Podatności i efekty krzyżowe, warunki stabilności, reguła przekory

16. Dygresja: próby zdefiniowania entropii Wszechświata, problemy z

termodynamiką układów grawitujących, entropia czarnych dziur, zasada

holograficzna t'Hoofta

17. Układy wieloskładnikowe i wielofazowe, przejścia i diagramy fazowe.

18. Kwantowa fizyka statystyczna. Operator gęstości.

19. Statystyki kwantowe, kwantowe gazy doskonałe.

20. Gaz fermionów, energia Fermiego, ciepło właściwe

21. Gaz bozonów, kondensacja Bosego-Einsteina

22. Promieniowanie ciała doskonale czarnego, rozkład Plancka

23. Ciepło właściwe kryształu; model Einsteina i Debye'a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Byczuk, Radosław Przeniosło
Prowadzący grup: Krzysztof Byczuk, Anita Gardias, Krzysztof Karpierz, Grzegorz Łach, Krzysztof Myśliwy, Radosław Przeniosło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)