Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka konkretna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BP10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka konkretna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład pokazujący wzajemne przenikanie się dwóch dziedzin: kombinatoryki i teorii równań różnicowych (rekurencji), będący wstępem do obu dziedzin, stanowiący jednocześnie wprowadzenie do algorytmów. Podstawowym pytaniem jakie na niniejszym wykładzie zadajemy jest: Ile „tego” jest?

Pełny opis:

Wykład 1

Zagadnie zliczania obiektów. Rekurencje.

Rachunek różnicowy i sumowanie.

Wykład 2

Rozwiązywanie wybranych równań różnicowych.

Wykład 3

Twierdzenie o rekursji uniwersalnej.

Wykłady 4-6

Elementy kombinatoryki.

Wykład 7-8

Metoda funkcji tworzącej, liczby Catalana.

Wykłady 9-11

Wstęp do teorii grafów

Wykład 12

Wybrane zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

Wykład 13

Łańcuchy Markowa.

Wykład 14

Ukryte łańcuchy Markowa

Wykład 15

Rezerwa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)