Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wakacyjna praktyka optometryczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wakacyjna praktyka optometryczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do praktyki student musi mieć zaliczone wykłady: Optyka widzenia i Wstęp do widzenia obuocznego oraz Pracownię optometryczną I i II. Osoby, które zarejestrowały się na ten przedmiot a nie uzyskały któregoś z w/w zaliczeń powinny się wyrejestrować. Jeśli tego nie uczynią będą wyrejestrowywane przez Dziekanat. W sytuacjach nietypowych decyzję o możliwości podjęcia praktyki podejmuje koordynator praktyk.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem praktyki jest doskonalenie umiejętności wykonywania wybranych procedur badania optometrycznego: pomiar ostrości wzroku i refrakcji oka, pomiar amplitudy i wydajności akomodacji, diagnozowanie i optyczne korygowanie zaburzeń widzenia obuocznego, badanie optometryczne dla celów specjalnych (przesiewowe, okresowe, poprzedzające dobór soczewek kontaktowych). Doskonalenie odbywa się pod nadzorem dyplomowanego praktykującego optometrysty.

Pełny opis:

Praktyka służy doskonaleniu umiejętności wykonywania wybranych procedur badania optometrycznego, w tym pomiaru ostrości wzroku i refrakcji oka, pomiaru amplitudy i wydajności akomodacji, diagnozowania i optycznego korygowania zaburzeń widzenia obuocznego, badania optometryczne dla celów specjalnych (przesiewowe, okresowe, poprzedzające dobór soczewek kontaktowych).

Doskonalenie odbywa się pod nadzorem dyplomowanego praktykującego optometrysty.

Pierwsza część praktyki, w wymiarze 40 godzin, odbywa się w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Druga część odbywa się w funkcjonujących gabinetach optometrycznych, klinikach okulistycznych, salonach optycznych itp., po uzyskaniu akceptacji koordynatora praktyk zawodowych i podpisaniu trójstronnej umowy, zawierającej plan praktyki. Koordynator zwraca uwagę czy wyposażenie zakładu oraz kwalifikacje opiekuna praktyki umożliwiają realizację efektów uczenia się.

Podczas praktyki, badania są rejestrowane, zgodnie z wytycznymi ECOO, a następnie potwierdzane pisemnie przez opiekuna praktyk.

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest przedstawienie listy pacjentów oraz zwięzłego sprawozdania. Możliwe jest także zaliczenie praktyki na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego. W takim przypadku koordynator ocenia przedstawione dokumenty i na tej podstawie podejmuje decyzję.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 135 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)