Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wakacyjna praktyka optometryczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wakacyjna praktyka optometryczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do praktyki student musi mieć zaliczone wykłady Optyki widzenia i Wstępu do widzenia obuocznego oraz I i II pracownię optometryczną. Osoby, które zarejestrowały się na ten przedmiot a nie uzyskały któregoś z w/w zaliczeń powinny się wyrejestrować. Jeśli tego nie uczynią będą wyrejestrowywane przez Dziekanat.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Doskonalenie umiejętności wykonywania wybranych procedur badania optometrycznego: pomiar ostrości wzroku i refrakcji oka, pomiar amplitudy i wydajności akomodacji, diagnozowanie i optyczne korygowanie zaburzeń widzenia obuocznego, badanie optometryczne dla celów specjalnych (przesiewowe, okresowe, poprzedzające dobór soczewek kontaktowych).

Metody i kryteria oceniania:

na podstawie anonimizowanych kopii kart pacjentów (pacjent jest "identyfikowany" jedynie przez podanie inicjałów imienia i nazwiska, wieku oraz płci) poświadczonych przez opiekuna praktyki w miejscu jej odbywania i szczegółowego opisu trzech przypadków (cases).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 135 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)