Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Usługi sieciowe i bazy danych w ochronie zdrowia z elementami telemedycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO28
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Usługi sieciowe i bazy danych w ochronie zdrowia z elementami telemedycyny
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Umiejętność obsługi komputera. Podstawy pracy w systemie Windows i/lub Linux. Operacje na plikach i katalogach. Znajomość obsługi edytora tekstu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład zawiera podstawy teorii baz danych (w tym baz relacyjnych) oraz omawia użytkowanie i administrację baz danych (m.in. architekturę klient – serwer, typy sieci, protokoły sieciowe itp.) w odniesieniu do problematyki telemedycyny.

Pełny opis:

Wykład zawiera podstawy teorii baz danych (w tym baz relacyjnych) oraz omawia użytkowanie i administrację baz danych (m.in. architekturę klient – serwer, typy sieci, protokoły sieciowe itp.) w odniesieniu do problematyki telemedycyny. Koncentruje się na zagadnieniach gromadzenia i analizy danych medycznych (głównie optometrycznych oraz okulistycznych).

Szczegółowy program wykładu:

1. Wstęp do problematyki baz danych – historia, zastosowania, modele baz danych, problemy związane z projektowaniem i zarządzaniem systemami baz danych

2. Modele bazy danych, rekordy, relacje, redundancja

3. Kwerendy danych, raporty

4. Wstęp do usług sieciowych: protokoły, architektura klient-serwer, pojęcia HTTP, PHP, XML, JAVA itp.

5. Bezpieczeństwo baz danych i usług sieciowych

6. Chmury i gridy, komputery dużej mocy

7. Formaty plików graficznych, kompresja danych, metadane, format medyczny DICOM

8. Elementy przetwarzania i rozpoznawania obrazów

9. Specyfika tworzenia i użytkowania baz medycznych

10. Rozproszone badania przesiewowe

11. Prawne aspekty telemedycyny

12. Telemedycyna w krajach UE

13. Potencjał, kierunki i trendy w telemedycynie

Efekty uczenia się:

Wiedza

* Student posiada podstawową wiedzę na temat baz danych.

* Zna typy sieci komputerowych, protokoły sieciowe oraz sposoby implementowania usług sieciowych.

* Zna zagadnienia współczesnej telemedycyny, gromadzenia i przetwarzania wrażliwych danych medycznych

Umiejętności

* Opanowuje elementarne umiejętności projektowania, użytkowania i administracji baz danych.

Kompetencje

* Rozumie znaczenie nowoczesnych narzędzi informatycznych w warunkach rozwoju technologicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

* Pozytywnie zdany egzamin testowy

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Jacek Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)