Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z optyki i nauki o widzeniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO23
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z optyki i nauki o widzeniu
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Approved the 30 hour course on fundamentals of scientific presentations

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This student seminar will prepare students to the oral presentation of the B. Sc. Thesis. During the Students seminar students will get acquainted with various methods and tools (including multimedia) used in preparation and presentation of results and achievements.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Students will learn how to: participate in the conversation, present results and achievements, and how to answer the questions during the oral B. Sc. Exam. Students will learn new tools and techniques how to prepare computer presentations.

Each student will prepare and give a talk (approx. 35 min) on the subject chosen from the list prepared by supervisor of the seminar or proposed by him/hersef.

Efekty uczenia się:

student potrafi

1. przygotować i przedstawić publicznie w formie prezentacji zagadnienie naukowe opracowane na podstawie literatury.

2. przygotować pisemne streszczenie o zadanej długości

3. wziąć aktywny udział dyskusji po wystąpieniu studenta referującego zagadnienie będące w danym dniu przedmiotem proseminarium

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wymaga łącznego spełnienia następujących warunków

1. uczęszczanie na zajęcia (do proseminarium studenckiego stosuje się przepisy o uczęszczaniu na ćwiczenia)

2. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z przedstawionej prezentacji i dostarczenie prowadzącemu zajęcia jej trzystronicowego streszczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Jacek Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)