Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyrządy optometryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO07
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przyrządy optometryczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Strona przedmiotu: http://zoi.fuw.edu.pl/optodevices
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień optyki geometrycznej i fizjologicznej, umożliwiająca zrozumienie działania urządzeń omawianych na wykładzie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład omawia działanie szeregu urządzeń optometrycznych, wykorzystywanych w analizie wady wzroku i schorzeń ocznych.

Pełny opis:

Wykład omawia działanie przyrządów optometrycznych. Przedstawiane są budowa i funkcje przyrządów:

I. Do oglądania oka i zaglądania do oka: lampy szczelinowe (typu Zeissa i Hagstreita) oraz oftalmoskopy (w tym konfokalne).

II. Do pomiaru topografii rogówki (keratometry, oftalmometry,

urządzenia typu wavefront detection).

III. Do przedmiotowego pomiaru refrakcji czyli wady wzroku (autorefraktometry, skiaskopy - retinoskopy).

IV. Do podmiotowego pomiaru refrakcji i innych parametrów widzenia (foroptery, kasety okulistyczne soczewek, rzutnik/wyświetlacz optotypów, stereotesty, testy barwne, pupilometry, skrzyżowane cylindry, okulary polaryzacyjne, flippery).

V. Do pomiaru okularów (dioptromierze - frontofokometry lunetowe,

dioptromierze elektroniczne, polaryskopy).

VI. Tomograf OCT i SOCT, tonometry bezkontaktowe.

Literatura:

Materiały wykorzystane na zajęciach oraz źródła są udostępniane na stronie WWW wykładu.

Efekty uczenia się:

Student zna budowę i działanie urządzeń optometrycznych omówionych na wykładzie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zależy od wyniku uzyskanego na egzaminie końcowym.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Małgorzata Patrzykont, Jacek Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)