Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BF27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Osoby biorące udział w przedmiocie powinny mieć zaliczony przedmiot Technologie informacyjne i komunikacyjne (1100-1BF11) lub inny przedmiot dający podstawowe przygotowanie do programowania w języku Python

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają dać praktyczne przygotowanie do rozwiązywania za pomocą Pythona różnych problemów obliczeniowych, analizy i porządkowania danych, ich graficznej prezentacji i komunikacji z użytkownikiem programu.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń zostaną przypomniane i omówione:

- podstawy programowania w języku Python

- definiowanie funkcji, przekazywanie argumentów

- obsługa wyjątków

- biblioteki do obliczeń macierzowych i wykresów

- operacje na macierzach,

- operacje na tekstach i plikach tekstowych

- obsługa arkuszy kalkulacyjnych w Pythonie

- podstawy programowania obiektowego

- pisanie własnych modułów

- interface graficzny w jupyter notebook

- wykorzystanie liczb pseudolosowych

- dopasowywanie funkcji do danych eksperymentalnych

Jako główne narzędzie będzie wykorzystywany google colaboratory notebook.

Literatura:

1) Część zagadnień jest omówiona na: http://brain.fuw.edu.pl/edu/TI:Programowanie_II

2) Dokumentacja online

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru studenci otrzymają 10 zestawów ćwiczeń, których wykonanie i oddanie pozwoli uzyskać 50% punktów do oceny z przedmiotu.

Odbędą się też dwa kolokwia, z których punkty będą stanowiły po 25% do końcowej oceny.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - możliwe trzy nieobecności nieusprawiedliwione. Akceptowane są też uzasadnione nieobecności uzgodnione wcześniej z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Ginter
Prowadzący grup: Adrianna Tartas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)