Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie dla astronomów II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2A15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie dla astronomów II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla II roku
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

Dla studentów studiów I stopnia astronomii zainteresowanych programowaniem. Studenci powinni mieć przynajmniej podstawowe umiejętności korzystania z systemu Linux

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Programowanie w języku C

Pełny opis:

a. Preprocesor C

b. Typy, stałe, zmienne, operatory

c. Wyrażenia

d. Konwersja typów

e. Instrukcje w języku C

f. Instrukcje sterujące

g. Wskaźniki i tablice

h. Funkcje

i. Biblioteka standardowa

Literatura:

1. Kernighan, Ritchie, „Język ANSI C”

2. Press et.al., „Numerical Recipes”

Efekty uczenia się:

1. Student zna składnię i podstawowe elementy języka C

2. Student potrafi konstruować algorytmy do rozwiązywania problemów obliczeniowych o średnim stopniu złożoności, w tym dla typowych problemów numerycznych.

3. Student potrafi zapisać algorytm rozwiązania problemu obliczeniowego w języku C.

4. Student ma świadomość ograniczeń związanych ze stosowaniem reprezentacji liczb w maszynach cyfrowych oraz zna konsekwencje tych ograniczeń w programowaniu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (zadania domowe, kolokwium, obecność na zajęciach).

Obecność na wykładach obowiązkowa.

Kolokwium końcowe.

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szymański
Prowadzący grup: Maksymilian Głowacki, Michał Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)