Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie mikrokontrolerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2`PMK
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie mikrokontrolerów
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką programowania mikrokontrolerów w językach C/C++, projektowaniem, budową i uruchamianiem układów elektronicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką programowania mikrokontrolerów w językach C/C++, projektowaniem, budową i uruchamianiem układów elektronicznych.

Program:

1. Obszary zastosowań mikrokontrolerów. Budowa mikrokontrolerów na przykładzie układów typu AVR i ARM. Środowisko projektowe eagle.

2. Programowanie mikrokontrolerów w językach wysokiego poziomu C/C++. Środowiska programistyczne dostępne w systemach Linux I MS Windows. Konfiguracja i programowanie mikrokontrolera. Rodzaje programatorów. Obsługa wejść i wyjść binarnych.

3. Wykorzystanie biblioteki standardowej. Programowanie obiektowe w programow-aniu mikrokontrolerów. Efektywne zapisywanie programów.

4. Programowe generowanie opóźnień, sygnałów o zadanej częstotliwości I wy-pełnieniu. Generowanie sygnałów przy pomocy wewnętrznych liczników.

5. Mechanizm przerwań. Zapisywanie procedur obsługi przerwań. Przerwania gen-erowane przez sygnały zewnętrzne oraz z układów wewnętrznych. Hierarchia przerwań. Włączanie i wyłączenie systemu obsługi przerwań.

6. Komunikacja z użytkownikiem. Multipleksowany wyświetlacz LED, tekstowy i grafic-zny wyświetlacz LCD. Obsługa klawiatury. Wykrywanie naciśnięć pojedynczych i wielokrotnych, krótkich i długich. Wykorzystanie mechanizmu przerwań.

7. Interfejsy szeregowe: RS232, I2C, SPI, 1-wire.

8. Pomiar częstotliwości, liczby impulsów, czasu trwania impulsu z wykorzystaniem liczników wewnętrznych i komparatora napięcia. Pomiar napięcia przy pomocy przetwornika A/C.

9. Dodatkowe układy mikrokotrolerów. System automatycznego zerowania. Nieulotna pamięć EEPROM. Pamięć programu FLASH.

10. Obsługa interfejsu USB.

Opis sporządził Paweł Klimczewski.

Literatura:

1. Jarosław Doliński, "Mikrokontrolery AVR w praktyce", Wydawnictwo BTC

2. Opisy producentów wykorzystywanych układów (Atmel, Philips).

3. Henryk Wieczorek, "Kurs obsługi programu Eagle", miesięcznik Elektronika Praktyczna, numery od 5/2006 do 9/2006.

4. U. Tietze, Ch. Schenk, "Układy półprzewodnikowe", WNT

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Klimczewski
Prowadzący grup: Paweł Klimczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)