Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium Fizyki Teoretycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2`LFT
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium Fizyki Teoretycznej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty do wyboru (Lista 1)
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Numerical Analysis"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Laboratorium Fizyki Teoretycznej (LFT) poświęcone jest obliczeniom naukowym na podstawie oryginalnych prac z fizyki teoretycznej. Zajęcia będą odbywały się w pracowni komputerowej i ich uczestnicy będą wykorzystywali program Mathematica.

Pełny opis:

Laboratorium Fizyki Teoretycznej (LFT) ma na celu przygotowanie uczestników zajęć do prowadzenia obliczeń naukowych i modelowania komputerowego przy użyciu współczesnego uniwersalnego narzędzia, jakim jest programu Mathematica. Zajęcia będą odbywać się w pracowni komputerowej, co umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności. Tematy zadań będą bezpośrednio powiązane z aktualnymi problemami fizyki teoretycznej i będą oparte na oryginalnych publikacjach naukowych. Teksty publikacji będą udostępnione uczestnikom zajęć. Do wykonania zadań będzie potrzebna pobieżna znajomość tych publikacji. Opracowanie każdego tematu będzie dużo bardziej wyczerpujące (jeden temat na dwa tygodnie) w porównaniu ze standardowymi zadaniami rozwiązywanymi na ćwiczeniach z przedmiotów kursowych.

Tematy zajęć:

1. Mechanika klasyczna

a) Chaos deterministyczny

b) Klasyczna dynamika w kontekście mechaniki kwantowej

2. Elektrodynamika

a) Wiązki fal elektromagnetycznych z orbitalnym momentem pędu

b) Zaskakujące rozwiązania równań Maxwella

3. Teoria kwantów

a) Niestandardowe metody znajdywania energii stanów związanych

b) Transport energii w warstwach monomolekularnych

4. Fizyka statystyczna

a) Symulacje Monte Carlo prostych układów fizycznych

Wymagania:

1. Znajomość mechaniki klasycznej, mechaniki kwantowej i elektrodynamiki w zakresie podstawowym.

2. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca pełne korzystanie z programu Mathematica i z tekstów prac.

Zaliczenie pracowni odbywa się 1) na podstawie prezentacji przez uczestników LFT jednego z zagadnień wybranego z tych, które były opracowane w trakcie zajęć oraz 2) na podstawie opisów wykonanych zadań przedstawionych w formie plików programu Mathematica.

Strona internetowa:

http://www.fuw.edu.pl/~pusos/LaboratoriumFizykiTeoretycznej

Opis przygotował E. A. Bartnik i I. Białynicki-Birula, listopad 2009

Literatura:

1. Grzymkowski-Kapusta-Kuboszek-Słota, Mathematica 6, Wydawnictwo Skalmierski, Gliwice, 2008.

2. S. Wolfram, The Mathematica Book, Wolfram Media, 2003.

3. http://www.wolfram.com

4. R. M. May, Simple mathematical models with very complicated dynamics, Nature 261, 459 (1976).

5. E.A. Bartnik and J. M. Tuszynski, Theoretical models of energy transfer in two-dimensional molecular assemblies, Phys. Rev. E 48, 1516 (1993).

6. I. Bialynicki-Birula and Z. Bialynicka-Birula, Vortex lines of the electromagnetic field, Phys. Rev. A 67, 062114 (2003).

Pozycje 4-6 zostały podane przykładowo. Pełne teksty wszystkich prac wykorzystywanych na zajęciach zostaną umieszczone na stronie internetowej LFT.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ernest Bartnik
Prowadzący grup: Ernest Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)