Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne z elementami programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1INZ29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne z elementami programowania
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Fizyki UW. Jego celem jest wyposażenie studentów w narzędzia przydatne na kolejnych etapach studiów oraz naukę podstaw programowania w języku Python.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Program przedmiotu:

1. Wprowadzenie do systemu Linux

2. Narzędzia przydatne w programowaniu

3. Dobre praktyki organizowania kodu, nazywania zmiennych, tworzenia dokumentacji

4. Podstawowe typy zmiennych

5. Podstawowe operatory

6. Pętle i instrukcje warunkowe

7. Funkcje

8. Typy złożone: lista, słownik, krotki

9. Proste algorytmy

10. Algorytmy wykorzystujące techniki Monte Carlo

11. Bibiliteka numpy i matplotlib

12. Wprowadzenie do programowania obiektowego

Literatura:

William E. Shotts, Linux: Wprowadzenie do wiersza poleceń (Helion, Gliwice, Poland, 2021).

B. Lubanovic, Python: Nowoczesne programowanie w prostych krokach (Helion, Gliwice, Poland, 2021).

Efekty uczenia się:

Po zaliczaniu przedmiotu student:

WIEDZA

- znać składnię języka Python: strukturę programu, typy danych, instrukcje sterujące, podstawowe operatory, funkcje, operacje wejścia/wyjścia, wybrane funkcje i klasy z bibliotek numpy i matplotlib oraz podstawy pisania własnych klas.

UMIEJĘTNOŚCI

- umieć posługiwać się linią poleceń w systemie Linux

- umieć zaprojektować algorytm w celu rozwiązania prostego problemu obliczeniowego i napisać program w języku Python realizujący ten algorytm.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie projektów wykonywanych w domu oraz aktywności na ćwiczeniach. Wymagana jest też obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Fijałkowska, Nevill Gonzalez Szwacki
Prowadzący grup: Aleksandra Fijałkowska, Nevill Gonzalez Szwacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)