Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1F23 Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów, którzy nie mieli do czynienia z programowaniem komputerów.


Zalecane jest zaliczenie przedmiotów: Pracownia komputerowa

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia będą poświęcone opanowaniu języka C++ w zakresie składni, podstawowych elementów a także podstawowych struktur danych.

Wykład jest w dużym procencie wprowadzeniem do tego co będzie

robione na ćwiczeniach .

Pełny opis:

Program:

1. Wprowadzenie

a) Dlaczego warto umieć programować komputery

b) Algorytmy, kod źródłowy jako zapis algorytmu

c) Kod źródłowy i program, kompilacja, uruchamianie programu

2. Elementy języka C++

a) Najprostszy program, struktura programu

b) Wyprowadzanie wyników z programu

c) Zmienne, operatory i wyrażenia

d) Instrukcja warunkowa i pętle

e) Wprowadzanie danych do programu

f) Funkcje

3. Pliki, wejście i wyjście w C++

a) Pliki i strumienie

b) Obsługa plików, wejście i wyjście z użyciem plików

c) Standardowe wejście i wyjście

4. Tablice w C++

a) Tablice jednowymiarowe i ich zastosowania

b) Sortowanie tablic (proste algorytmy sortowania)

c) Łańcuchy jako tablice znakowe, typowe operacje na łańcuchach

d) Tablice i wskaźniki, tablice łańcuchów, argumenty programu

e) Dynamiczne rezerwowanie pamięci

6. Złożone typy danych i ich zastosowania

a) Struktury

b) Klasy

Materiał wykładowy obejmuje również przegląd narzędzi wspomagających, np. system kontroli wersji, system budowania czy dokumentacji.

Nakład pracy studenta:

Wykład = 15 godzin

Ćwiczenia = 30 godzin

Samodzielne pisanie programów poza zajęciami około 30 godz.

Przygotowanie do sprawdzianu około 5 godzin.

Przygotowanie końcowego programu 10 godzin.

Łącznie około godzin.

Literatura:

J. Grębosz, Symfonia C++ standard

B. Stroustrup, Język C++. Kompendium Wiedzy. (Helion, 2014).

Efekty uczenia się:

Studenci, którzy zaliczą przedmiot, powinni:

WIEDZA

- znać składnię języka C++, a w szczególności instrukcje, typy danych, strukturę programu, wybrane klasy i funkcje z biblioteki standardowej C++ oraz podstawy tworzenia własnych klas.

UMIEJĘTNOŚCI

- umieć znaleźć algorytm dla rozwiązania prostego problemu obliczeniowego i napisać program w języku C++ realizujący ten algorytm, z uwzględnieniem pobierania danych wejściowych z pliku tekstowego i zapisywania wyników w pliku tekstowym.

- umieć korzystać z internetowej bazy danych zawierajacej informacje

o standardowej bibliotece C++

Metody i kryteria oceniania:

1) Sprawdzian pisany na kartkach: dwa programy + pytania testowe z wykładu.

2) 5-minutowe "kartkówki" przy komputerze na początku każdych ćwiczeń.

3) Duży program do napisania w domu + rozmowa zaliczeniowa

na temat tego programu i materiału wykładowego w czasie sesji.

4) Obecność na ćwiczeniach (można mieć co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Na ćwiczeniach wymagana jest znajomość materiału wykładowego z wszystkich wykładów wygłoszonych przed terminem danych ćwiczeń.

Możliwe jest zaliczenie eksternistyczne - zgłoszenia przyjmowane są

na pierwszych trzech wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak, Artur Kalinowski, Krzysztof Piasecki, Magdalena Posiadała-Zezula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak, Artur Kalinowski, Krzysztof Piasecki, Piotr Szulim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.