Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1F23 Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów, którzy nie mieli do czynienia z programowaniem komputerów.


Zalecane jest zaliczenie przedmiotów: Pracownia komputerowa

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia będą poświęcone opanowaniu języka C++ w zakresie składni, podstawowych elementów a także podstawowych struktur danych.

Wykład jest w dużym procencie wprowadzeniem do tego co będzie

robione na ćwiczeniach .

Pełny opis:

Program:

1. Wprowadzenie

a) C++ a Python i inne języki programowania

b) Algorytmy, kod źródłowy jako zapis algorytmu

c) Kod źródłowy i program, kompilacja, uruchamianie programu

d) Jak stworzyć środowisko do pisania programów w C++

e) Reprezentacje liczb i znaków w komputerze

2. Podstawy języka C++

a) Najprostszy program, struktura programu

b) Standardowe strumienie wejściowe i wyjściowe

c) Zmienne, operatory i wyrażenia

d) Instrukcja warunkowa i pętle

e) Funkcje

f) Wybrane elementy składni z nowych wersji języka C++

3. Proste tablice i pojemniki STL

a) Tablice jednowymiarowe i ich zastosowania

b) Wskażniki

c) Argumenty funkcji main

d) Dynamiczne rezerwowanie pamięci

e) Główne pojemniki STL, zastosowania pojemnika vector

4. Klasy

a) Konstruktory, prywatne i publiczne metody

b) Funkcje get i set, przyjaciele

c) Przeładowanie operatorów

d) Klasa string

5. Strumienie

a) Więcej o standardowym wejściu i wyjściu

b) Praca z plikami

c) istringstream,ostringstream

Tylko na wykładzie:

- podstawy obsługi wyjątków w C++

- dziedziczenie, funkcje virtualne, polimorfizm

- make/makefiles (opcjonalnie)

Nakład pracy studenta:

Wykład = 15 godzin tygodniowo

Ćwiczenia = 30 godzin tygodniowo

a także:

Samodzielne pisanie programów poza zajęciami (prace domowe)

Przygotowanie do sprawdzianu

Przygotowanie końcowego programu

Literatura:

J. Grębosz, Symfonia C++ standard

Efekty uczenia się:

Studenci, którzy zaliczą przedmiot, powinni:

WIEDZA

- znać składnię języka C++, a w szczególności instrukcje, typy danych, strukturę programu, wybrane klasy i funkcje z biblioteki standardowej C++ oraz podstawy tworzenia własnych klas.

UMIEJĘTNOŚCI

- umieć znaleźć algorytm dla rozwiązania prostego problemu obliczeniowego i napisać program w języku C++ realizujący ten algorytm, z uwzględnieniem pobierania danych wejściowych z pliku tekstowego i zapisywania wyników w pliku tekstowym.

- umieć korzystać z internetowej bazy danych zawierajacej informacje

o standardowej bibliotece C++

Metody i kryteria oceniania:

1) Sprawdzian pisany na kartkach: dwa programy + pytania testowe z wykładu.

2) 5-minutowe "kartkówki" przy komputerze na początku każdych ćwiczeń.

3) Duży program do napisania w domu + rozmowa zaliczeniowa

na temat tego programu i materiału wykładowego w czasie sesji.

4) Obecność na ćwiczeniach (można mieć co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Na ćwiczeniach wymagana jest znajomość materiału wykładowego z wszystkich wykładów wygłoszonych przed terminem danych ćwiczeń.

Możliwe jest zaliczenie eksternistyczne - zgłoszenia przyjmowane są

na pierwszych trzech wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak, Artur Kalinowski, Krzysztof Piasecki, Piotr Szulim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W semestrze letnim roku 2020/2021 wykład i ćwiczenia będą prowadzone wyłącznie zdalnie. Na wykładzie będziemy uzywać platformy zoom.

Szczególnie ważna będzie obecność na pierwszym wykładzie i przygotowanie

przed tym wykładem konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje zostały wysłane w mailu. Jeśli ktoś go nie dostał - proszę o wiadomość.

Elementy zaliczenia w wersji zdalnej: kolokwium na platformie Kampus, kartkówki -> prace domowe, rozmowa zaliczeniowa na platformie zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.