Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1F11
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Biofizyka; przedmioty dla I roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Fizyka, ścieżka standardowa; przedmioty dla I roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; Wariant B
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/~mposiada/dydaktyka/tik23/index.html
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
psychologia

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Fizyki UW. Jego celem jest wyposażenie studentów w narzędzia przydatne na kolejnych etapach studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Orientacyjny plan wykładu:

1. Wprowadzenie do systemu Linux

a) Powłoka jako interpreter poleceń.

b) Uruchamianie programów i podstawowe narzędzia systemowe.

c) Zarządzanie plikami i katalogami oraz prawami dostępu.

d) Przetwarzanie tekstu – proste edytory, strumienie.

2. Technologia półprzewodnikowa stojąca z budową komputera

a) Półprzewodniki - budowa pasmowa, domieszkowanie

b) Tranzystory

c) Technologia wytwarzania układów scalonych

3. Reprezentacje danych

a) Liczby całkowite, reprezentacje bezznakowa i uzupełnienia do 2.

b) Liczby niecałkowite i reprezentacje zmiennoprzecinkowe.

c) Znaki, zbiory znaków ASCII, ISO-8859, strony kodowe oraz Unicode.

4. Wstęp do systemów sztucznej inteligencji

5. Wolfram Mathematica - Wykonywanie obliczeń symbolicznych i numerycznych, definiowanie funkcji, dopasowywanie krzywych do danych doświadczalnych, tworzenie wykresów.

6. Cyfrowy zapis dźwięku i obrazu

Literatura:

1. Peter Norton, Harley Hahn, Petera Nortona przewodnik po Unix-ie

(Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1993).

2. Tobias Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX (http://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/lshort-polish/lshort2e.pdf)

Efekty uczenia się:

Studenci, którzy zaliczą przedmiot, powinni:

WIEDZA

Znać zasadę działania komputerów, sposoby reprezentowania danych wykorzystywane przez komputery oraz podstawowe standardy zapisu zbiorów danych.

UMIEJĘTNOŚCI

Umieć posługiwać się linią poleceń w systemie Linux oraz pakietem LaTeX i tworzyć wykresy funkcji, a także opracowywać dane doświadczalne z wykorzystaniem języka programowania Python i Wolfram Mathematica

PODSTAWY

Zdawać sobie sprawę ze znaczenia technologii informatycznych we współczesnym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

3 kolokwia z materiału ćwiczeniowego oraz test z wykładu. Liczy się suma punktów ze wszystkich sprawdzianów - minimum zaliczenia (na 3) stanowi połowa punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Posiadała-Zezula
Prowadzący grup: Adam Gonstal, Tomasz Mikołajków, Jan Miśkiewicz, Magdalena Posiadała-Zezula, Bartłomiej Zglinicki, Mateusz Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Posiadała-Zezula
Prowadzący grup: Tomasz Mikołajków, Magdalena Posiadała-Zezula, Mateusz Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)