Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BO30
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0610) Technologie informacyjno-komunikacyjne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla I roku
ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do podstawowego warsztatu informatycznego wykorzystywanego podczas studiów na Wydziale Fizyki UW.

Pełny opis:

-)Zapoznanie z systemem operacyjnym Linux.

-)Obsługa Linuxa za pomocą wiersza poleceń, wraz omówieniem przydatnych podstawowych poleceń.

-)Skrypty powłoki Bash, strumienie.

-)Wyrażenia regularne oraz ich wykorzystanie w programach takich jak grep, sed i awk.

-)Podstawowe zagadnienia związane z dostępem do sieci.

-)Wykorzystanie programu Gnuplot do tworzenia wykresów.

-)Wprowadzenie do oprogramowania do składu tekstu LaTeX.

-)Tworzenie prezentacji w LaTeX-u.

-)Wprowadzenie do programu Wolfram Mathematica.

-)Wstęp do programowania w języku Python.

Efekty uczenia się:

W wyniku uczestnictwa w przedmiocie student powinien zyskać podstawową znajomość programów komputerowych przydatnych podczas dalszych studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czachorowski
Prowadzący grup: Paweł Czachorowski
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/~pczachorowski/#teaching
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Materiały przygotowywane przez prowadzącego.

https://www.fuw.edu.pl/~pczachorowski/#teaching

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)