Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium optyki widzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BO29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium optyki widzenia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia laboratoryjne dla studentów 1. roku kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, którzy ZALICZYLI przedmioty Optyka geometryczna i instrumentalna oraz Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The laboratory experiments consist in construction on the optical bench various eye models of a given refraction status aimed to observe phenomena which were discussed during the lecture on Visual optics.

Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne mają na celu doświadczalną ilustrację zjawisk odpowiedzialnych za powstawanie obrazu na siatkówce oka miarowego i niemiarowego. Studenci będą mogli obserwować obrazy "siatkówkowe" o obniżonej jakości wynikającej z obarczenia układu zadanymi wadami refrakcji oraz obserwować jak jakość obrazów poprawia się przy zastosowaniu właściwie dobranej korekcji. Niektóre ćwiczenia będą obejmowały część rachunkową np. wyliczenie zakresu akomodacji dla oka z wszczepioną soczewką pseudoakomodującą czy obliczenie mocy okularów dla korekcji oka bezsoczewkowego.

Program:

1. Budowa i badanie modelu oka miarowego, wyznaczenie zakresu i obliczanie amplitudy akomodacji.

2. Budowa modelu oka krótkowzrocznego i wyznaczanie korekcji do dali.

3 Budowa modelu oka nadwzrocznego i wyznaczanie korekcji do dali.

4. Wyznaczanie korekcji do bliży dla prezbiopa nadwzrocznego i krótkowzrocznego.

5. Obserwacja siatkówkowych obrazów astygmatycznych.

6. Korygowanie astygmatyzmu

7. Wyznaczanie powiększenia obrazu siatkówkowego i badanie wpływu wielkości źrenicy na jakość obrazu siatkówkowego przy różnego rodzaju ametropiach.

8. Korygowanie wady sferocylindrycznej.

Opis sporządził Marek Kowalczyk-Hernandez, luty 2016

Literatura:

1. Andrzej Styszyński, "Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji," wyd. II, Alfa-Medica Press, 2009;

2. Michael P. Keating "Geometric, Physical, and Visual Optics" Butterworth-Heinemann; 2 edition, 2002;

3. David A. Atchison "Optics of the human eye" Butterworth-Heinemann; 1 edition, 2000;

4. Ronald B. Rabbets "Bennett and Rabbett's Clinical Visual Optics" 4 edition, Butterworth-Heinemann; 2007.

5. A Keirl i C. Christie "Clinical OPtics and Refraction" Elsevier; 2007

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia laboratorium konieczne jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z co najmniej siedmiu ćwiczeń oraz zdanie praktycznego kolokwium końcowego. Na kolokwium student wykonuje wylosowany przez siebie element jednego z ośmiu ćwiczeń. Np. wyznaczenie korekcji do bliży dla prezbiopa o zadanej krótkowzroczności. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ośmiu ocen, tj. z ocen za siedem najwyżej ocenionych ćwiczeń i z oceny za kolokwium końcowe.

Studenci, którzy nie zaliczą tego przedmiotu będą wyrejestrowywani przez Dziekana z listy zarejestrowanych na Pracownię optometryczną I, odbywającą się w III semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kiermasz, Monika Modzelewska, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Justyna Kiermasz, Monika Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)