Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BF11
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, ścieżka fizyka medyczna; przedmioty dla I roku
Fizyka, ścieżka neuroinformatyka; przedmioty dla I roku
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; Wariant A
Strona przedmiotu: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/"Technologia_informacyjna"
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

--

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład daje podstawy do zrozumienia działania technologii cyfrowych

Pełny opis:

Wstęp praktyczny: Unix, GNU/Linux, interfejs, terminal, Python...

Interfejs graficzny

Cyfrowy świat: próbkowanie, aliasing, sumy kontrolne

Wszystko jest plikiem: od zer i jedynek do wierszy — ASCII, ISO 8859-2 i UNICODE

Jak to się robi, czyli algorytm → kod źródłowy → program wykonywalny

System operacyjny, wirtualizacja

Edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny

Formaty danych: obraz, dźwięk, wideo

Jak działa Internet

Internet i jego usługi

Email i komunikatory

Wyszukiwarki internetowe: po co nam indeks? I co tak naprawdę widać w google?

Prawa autorskie i licencje. Skąd się wziął GNU/Linux?

Podpis elektroniczny: jak to działa? Kryptografia klucza publicznego

Bezpieczeństwo i poufność w Internecie, fake news

Literatura:

https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/"Technologia_informacyjna"

Część książki Komputer. Internet. Cyfrowa rewolucja związana z tematyką Wykładu https://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/KIC/

Książka W obronie wolności o krucjacie Richarda Stallmana https://helion.pl/online/wobron/

książka "Wolna Kultura" Lawrence Lessiga http://otworzksiazke.pl/ksiazka/wolna_kultura/

Creative Commons https://creativecommons.pl

Efekty uczenia się:

Zrozumienie podstaw działania technologii cyfrowych

Metody i kryteria oceniania:

Jeśli będzie możliwy egzamin w sali wykładowej: egzamin testowy, kilkadziesiąt pytań jednokrotnego wyboru.

W przeciwnym razie: egzaminy zdalne przez kampus-egzaminy.ckc.uw.edu.pl i google meet.

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Budzyński, Piotr Durka
Prowadzący grup: Rafał Błaszkiewicz, Piotr Durka, Adrianna Tartas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)