Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BB02
Kod Erasmus / ISCED: 13.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Biofizyka; przedmioty dla I roku
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; Wariant B
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Opanowany materiał z zakresu chemii na poziomie szkoły średniej, zainteresowanie naukami przyrodniczymi.

Skrócony opis:

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące budowy i właściwości związków chemicznych oraz podstawowych typów reakcji.

Pełny opis:

W ramach wykładu omawiane są właściwości cząsteczek chemicznych, wybrane metody ich identyfikacji oraz główne typy reakcji związków nieorganicznych.

Program:

1. Modele budowy atomu, prawo okresowości

2. Budowa cząsteczek chemicznych (orbitale, wiązania chemiczne)

3. Charakterystyka stanów materii (układy doskonałe i rzeczywiste)

4. Właściwości roztworów elektrolitów i nieelektrolitów

5. Typy reakcji w roztworach wodnych (równowagi kwasowo-

zasadowe, utleniania i redukcji, kompleksowania, strącania

osadów)

6. Charakterystyka związków metali

7. Chemia niemetali

8. Metody chemiczne i elektrochemiczne stosowane w analizie

związków nieorganicznych

9. Związki chemiczne w środowisku

Opis przygotowała Elżbieta Bojarska, maj 2010

Uwaga:

Literatura:

1. P.W. Atkins, "Chemia ogólna", PWN, Warszawa

2. M.J. Sienko, R.A. Plane, "Chemia, podstawy i zastosowania",

WNT, Warszawa

3. P.A. Cox, "Chemia nieorganiczna, krótkie wykłady", PWN,

Warszawa

4. Materiały przygotowane przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza z chemii niezbędna w dalszym cyklu kształcenia, umiejętnośc wyjaśnienia procesów chemicznych zachodzących w środowisku, znajomość podstawowych metod niezbędnych w analizie związków nieorganicznych, umiejętność korzystania z literatury naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z elementami prostych obliczeń chemicznych

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Miecznikowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Miecznikowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)