Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1#PInf
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szkolenie informatyczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Krótka prezentacja zasobów i usług prowadzonych dla studentów przez Ośrodek Komputerowy Wydziału Fizyki, regulaminu i zasad korzystania z wydziałowych pracowni komputerowych, serwisu USOSweb oraz wydziałowej poczty elektronicznej.

Pełny opis:

  1. Pracownie OKWF na terenie obiektów Wydziału Fizyki - lokalizacja, wyposażenie, zasady korzystania, regulamin.
  2. Uruchomienie komputera. Logowanie: uwagi o kontach i hasłach. Dyski sieciowe, uwagi o użytkowaniu i limitach.
  3. Podstawowe elementy pulpitu; jak zmienić hasło, jak sprawdzić stan wykorzystania limitów dyskowych.
  4. Uwagi o wydziałowych i uczelnianych serwisach WWW. Serwis USOSweb i podstawowe zasady rejestracji na zajęcia.
  5. Poczta elektroniczna
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 1 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Budzyński
Prowadzący grup: Robert Budzyński, Anna Kwiatkowska, Maciej Lis, Michał Mikołajczyk, Mihai Suster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 1 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Budzyński
Prowadzący grup: Maria Bancerek, Rafał Błaszkiewicz, Michał Mikołajczyk, Mateusz Zych, Piotr Żmijewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)