Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne aplikacje webowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M24WAW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne aplikacje webowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne narzędziowe dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Aplikacje WWW 1000-214bWWW

Skrócony opis:

Tworzenie współczesnych aplikacji webowych - wstęp do bibliotek React i Redux oraz programowania reaktywnego.

Pełny opis:

Aplikacje webowe dawno przerosły złożonością proste liczniki odwiedzin - obecnie stanowią pełnoprawne oprogramowanie, nieodróżnialne dla użytkowników od aplikacji na komputery stacjonarne. Wiele firm korzysta z tego faktu, tworząc swoje oprogramowanie w wersji webowej, a następnie publikując je przy pomocy bibliotek typu Electron (np. Discord, Slack, czy Twitch).

Społeczność JavaScript rozwija się bardzo prężnie i stworzyła szereg interesujących rozwiązań pomagających zarządzać złożonością współczesnych wymagań. Idee tych rozwiązań nie ograniczają się jedynie do aplikacji webowych - pojęcia takie jak zarządzanie stanem aplikacji, czy programowanie reaktywne mogą być z powodzeniem stosowane w innych językach.

Kurs zakłada podstawową znajomość języka JavaScript, natomiast bardziej zaawansowane konstrukcje zostaną omówione na zajęciach.

Zagadnienia:

Współczesny JavaScript (dla purystów EcmaScript),

Zarządzanie stanem aplikacji z wykorzystaniem biblioteki Redux,

Biblioteka React,

Programowanie reaktywne na przykładzie RxJS,

CSS-in-JS,

Inne pomocne technologie.

Literatura:

https://react.dev/learn

https://redux.js.org/introduction/getting-started

https://rxjs.dev/guide/overview

https://styled-components.com/docs

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w oparciu o projekt, za który będzie można otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Progi ocen:

- 45-50 = 5

- 35-44 = 4

- 25-34 = 3

- 0-24 = 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gołąb
Prowadzący grup: Paweł Gołąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)