Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego - komunikacja akademicka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IIMNJAKA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego - komunikacja akademicka 2
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w języku angielskim w celu zrozumienia i krytycznej analizy tekstów akademickich oraz szeregu podejść do projektowania badań. Będą również rozwijać umiejętności przedstawiania swoich pomysłów w formie wizualnej, ustnej i pisemnej na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Pełny opis:

CZYTANIE + SŁUCHANIE (umiejętności receptywne)

• Robienie notatek

• Umiejętności podsumowujące

• Umiejętności aktywnego słuchania

• Rozszerzone umiejętności czytania

• Język w projektowaniu badań

• Rozwój umiejętności akademickich IELTS

• Czytanie w świecie akademickim: czasopisma, raporty, media społecznościowe

SŁOWNICTWO

• Rejestr akademicki / styl / słownictwo

• Konotacja i kolokacja

• Słownictwo specyficzne dla seminarium

• Dane i statystyki

MÓWIENIE (produktywne)

• Autoprezentacja

• Efektywne umiejętności prezentacji

• Projektowanie w programie PowerPoint

• Płynność mówienia: wymowa, intonacja i akcent

• Zadawanie pytań i odpowiadanie na nie

Literatura:

McCarthy & O’Dell. (2016). Academic vocabulary in use. Cambridge

Newton Suter. (2012). Introduction to Educational Research -

Second Edition. SAGE

Pyrczak & Tcherni-Buzzeo. (2019). Evaluating research in academic journals - Seventh edition. Routledge.

Girden. (2011). Evaluating research articles from start to finish. Third edition. Sage Publications.

The academic phrasebank - The University of Manchester, phrasebank.manchester.ac.uk

Barker. (2006). Improve your communication skills. Kogan Page

Altman. (2012). Why most Powerpoint presentations suck. Harvest Books

IELTS materials (academic profile)

Lecturer’s own materials

Efekty uczenia się:

umieć krytycznie ocenić artykuł naukowy (K_W01, K_W07, K_U01)

potrafi krytycznie ocenić stan badań naukowych na aktualny temat w badaniach edukacyjnych (K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_K02)

umieć jasno wyrażać swoje opinie, zarówno ustnie, jak i pisemnie (K_U06, K_U08, K_U09)

umieć konstruktywnie omawiać opinie własne i innych

umieć napisać recenzję artykułu (K_U06, K_U09)

umieć napisać dyskursywny esej naukowy (K_U06, K_U08, K_U09)

wzbudzili zaufanie w podejściu do literatury naukowej i jej analizowaniu (K_K01, K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Semestr 1

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

Frekwencja i aktywny udział 30 pkt

Zadania 50 pkt

Krótka prezentacja 20 pkt

Semestr 2:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

Frekwencja i aktywny udział 30 pkt

Zadania 30 pkt

Prezentacja długa 40 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stephen Davies
Prowadzący grup: Graham Carr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w języku angielskim w celu zrozumienia i krytycznej analizy tekstów akademickich oraz szeregu podejść do projektowania badań. Będą również rozwijać umiejętności przedstawiania swoich pomysłów w formie wizualnej, ustnej i pisemnej na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Pełny opis:

CZYTANIE + SŁUCHANIE (umiejętności receptywne)

• Robienie notatek

• Umiejętności podsumowujące

• Umiejętności aktywnego słuchania

• Rozszerzone umiejętności czytania

• Język w projektowaniu badań

• Rozwój umiejętności akademickich IELTS

• Czytanie w świecie akademickim: czasopisma, raporty, media społecznościowe

SŁOWNICTWO

• Rejestr akademicki / styl / słownictwo

• Konotacja i kolokacja

• Słownictwo specyficzne dla seminarium

• Dane i statystyki

MÓWIENIE (produktywne)

• Autoprezentacja

• Efektywne umiejętności prezentacji

• Projektowanie w programie PowerPoint

• Płynność mówienia: wymowa, intonacja i akcent

• Zadawanie pytań i odpowiadanie na nie

Literatura:

McCarthy & O’Dell. (2016). Academic vocabulary in use. Cambridge

Newton Suter. (2012). Introduction to Educational Research -

Second Edition. SAGE

Pyrczak & Tcherni-Buzzeo. (2019). Evaluating research in academic journals - Seventh edition. Routledge.

Girden. (2011). Evaluating research articles from start to finish. Third edition. Sage Publications.

The academic phrasebank - The University of Manchester, phrasebank.manchester.ac.uk

Barker. (2006). Improve your communication skills. Kogan Page

Altman. (2012). Why most Powerpoint presentations suck. Harvest Books

IELTS materials (academic profile)

Lecturer’s own materials

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)