Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza fizykochemiczna wybranych substancji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-FS-23-AFS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza fizykochemiczna wybranych substancji
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.50
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie i przećwiczenie technik pomiarowych:

- luminescencji,

- spektroskopii ramanowskiej,

- spektroskopii w podczerwieni,

- metod pomiarowych fizyki jądrowej.

Wprowadzenie będzie dotyczyło konkretnej aparatury pomiarowej, zasad jej stosowania oraz kalibracji.

Pełny opis:

Przedstawienie i przećwiczenie technik pomiarowych:

- luminescencji,

- spektroskopii ramanowskiej,

- spektroskopii w podczerwieni,

- metod pomiarowych fizyki jądrowej.

Wprowadzenie będzie dotyczyło konkretnej aparatury pomiarowej, zasad jej stosowania oraz kalibracji.

Na pierwszych 2 zajęciach studenci zapoznają się z ogólnym opisem układów pomiarowych w formie wykładu. Następnie w 3 tygodniowych terminach będą wykonywane pomiary w laboratoriach. Na zakończenie przewidziany jest 1 termin dodatkowy. Dopuszczenie do zajęć laboratoryjnych jest na podstawie testu sprawdzającego przygotowanie do zajęć.

Spektroskopia w podczerwieni będzie omawiania w oparciu o stosowanie metod fourierowskich. Zostaną przedstawione pomiary transmisji. odbicia, odbicia rozproszonego (dyfuzyjnego), ATR.

Efekty uczenia się:

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych. Potrafi wskazać odpowiedni rodzaj badań do badania konkretnych śladów i dowodów rzeczowych. Zna ograniczenia stosowania technik fizykochemicznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

K_W05; Absolwent zna i rozumie zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych w pracy badawczej.

K_U03; Absolwent potrafi przeprowadzić czynności wykrywcze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne związane z dowodami kryminalistycznymi, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, w zależności od badanych śladów, posługując się terminologią dyscyplin pokrewnych fizyki, chemii, biologii, informatyki.

K_K02; Absolwent ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z różnych obszarów nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Po każdym ćwiczeniu student opracowuje raport. Końcowa ocena jest średnią z otrzymanych pozytywnych ocen (każde ćwiczenie musi być zaliczone).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Johannes Binder, Tomasz Matulewicz, Andrzej Witowski, Andrzej Wysmołek
Prowadzący grup: Johannes Binder, Tomasz Matulewicz, Andrzej Witowski, Andrzej Wysmołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.