Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza fizykochemiczna wybranych substancji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-CHS-23-AFS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza fizykochemiczna wybranych substancji
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.50 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie i przećwiczenie technik pomiarowych:

- luminescencji,

- spektroskopii ramanowskiej,

- spektroskopii w podczerwieni,

- metod pomiarowych fizyki jądrowej.

Wprowadzenie będzie dotyczyło konkretnej aparatury pomiarowej, zasad jej stosowania oraz kalibracji.

Pełny opis:

Przedstawienie i przećwiczenie technik pomiarowych:

- luminescencji,

- spektroskopii ramanowskiej,

- spektroskopii w podczerwieni,

- metod pomiarowych fizyki jądrowej.

Wprowadzenie będzie dotyczyło konkretnej aparatury pomiarowej, zasad jej stosowania oraz kalibracji.

Na pierwszych 2 zajęciach studenci zapoznają się z ogólnym opisem układów pomiarowych w formie wykładu. Następnie w 3 tygodniowych terminach będą wykonywane pomiary w laboratoriach. Na zakończenie przewidziany jest 1 termin dodatkowy. Dopuszczenie do zajęć laboratoryjnych jest na podstawie testu sprawdzającego przygotowanie do zajęć.

Spektroskopia w podczerwieni będzie omawiania w oparciu o stosowanie metod fourierowskich. Zostaną przedstawione pomiary transmisji. odbicia, odbicia rozproszonego (dyfuzyjnego), ATR.

Efekty uczenia się:

Student zna metody i techniki przeprowadzania analiz fizykochemicznych. Potrafi wskazać odpowiedni rodzaj badań do badania konkretnych śladów i dowodów rzeczowych. Zna ograniczenia stosowania technik fizykochemicznych. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

K_W05; Absolwent zna i rozumie zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych w pracy badawczej.

K_U03; Absolwent potrafi przeprowadzić czynności wykrywcze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne związane z dowodami kryminalistycznymi, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, w zależności od badanych śladów, posługując się terminologią dyscyplin pokrewnych fizyki, chemii, biologii, informatyki.

K_K02; Absolwent ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z różnych obszarów nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Po każdym ćwiczeniu student opracowuje raport. Końcowa ocena jest średnią z otrzymanych pozytywnych ocen (każde ćwiczenie musi być zaliczone).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Johannes Binder, Tomasz Matulewicz, Andrzej Witowski, Andrzej Wysmołek
Prowadzący grup: Johannes Binder, Tomasz Matulewicz, Andrzej Witowski, Andrzej Wysmołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Johannes Binder, Tomasz Matulewicz, Andrzej Witowski, Andrzej Wysmołek
Prowadzący grup: Johannes Binder, Tomasz Matulewicz, Andrzej Witowski, Andrzej Wysmołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)