Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Toksykologia biologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-BG-23-TOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia biologiczna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie studentów z zagadnieniami związanymi z toksykologią sądową

Zapoznanie ze sposobami identyfikacji wybranych śladów biologicznych

Zapoznanie ze sposobami analizy substancji toksycznych w materiale biologicznym.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami opiniowania sądowo-toksykologicznego

Przedstawienie wybranych związków psychoaktywnych, obejmujące mechanizmy działania, sposoby pozyskiwania i wykrywania oraz znaczenie społeczne.

Przedstawienie wybranych związków toksycznych, które są lub były wykorzystywane do otruć celowych, wraz z metodyką ich wykrywania.

Sposób prowadzenia zajęć będzie zależeć od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Literatura:

1. Alan Gunn 2006 Essential Forensic biologyJohn Wiley&Sons,Ltd. England

2. W. Seńczuk 1999 Toksykologia podręcznik dla studentów farmacji Warszawa Wyd. Lekarskie PZWL

3. B.Wiłkomirski 2015 Toksyczny świat. Zarys historii trucizn. Kielce

4. Negrusz A., Cooper G., Clarke's Analytical Forensic Toxicology, Pharmaceutical Press, 2008

5. Steven Gilbert "A Small Dose of Toxicology" (http://www.toxipedia.org/display/dose/A+Small+Dose+of+Toxicology)

6. A. Alberts i P. Mullen, Psychoaktywne rośliny i grzyby. Muza SA 2002.

Efekty uczenia się:

Student potrafi wybrać właściwą metodę analityczną i przeprowadzić badania toksykologiczne. Potrafi określić cele badawcze oraz metody i techniki, najbardziej efektywne dla osiągnięcia tego celu. Potrafi określić wpływ substancji toksycznej na organizmy żywe. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

K_W05; Absolwent zna i rozumie zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych w pracy badawczej.

K_U03; Absolwent potrafi przeprowadzić czynności wykrywcze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne związane z dowodami kryminalistycznymi, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, w zależności od badanych śladów, posługując się terminologią dyscyplin pokrewnych fizyki, chemii, biologii, informatyki.

K_K02; Absolwent ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z różnych obszarów nauki.

Metody i kryteria oceniania:

4.1. WYKŁADY Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie treści wykładów – egzamin testowy

4.2. ĆWICZENIA Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie treści wykładów – kolokwium pisemne z części laboratoryjnej, aktywność podczas konwersatoriów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Krupnik, Monika Mętrak, Małgorzata Suska-Malawska
Prowadzący grup: Monika Mętrak, Małgorzata Suska-Malawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)