Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki biologii molekularnej w kryminalistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-BG-23-TBM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki biologii molekularnej w kryminalistyce
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie się studentów z możliwie najszerszym spektrum metod stosowanych w biochemii i biologii molekularnej, które obecnie stosowane są w typowym laboratorium kryminalistycznym, a także takich, które były stosowane w przeszłości lub mogą być potencjalnie wykorzystane w przyszłości.

Pełny opis:

Budowa oraz skład chemiczny komórki i organizmu człowieka. Budowa i właściwości podstawowych związków organicznych występujących u żywych organizmów: białek, kwasów nukleinowych, cukrów i lipidów. Budowa i właściwości enzymów i przeciwciał. Genom jądrowy i mitochondrialny. Replikacja DNA. Budowa genu. Mutacje i polimorfizmy. Izolacja DNA z materiału ludzkiego. Elektroforeza kwasów nukleinowych. Klonowanie DNA. Sekwencjonowanie DNA. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. PCR. Elektroforeza białkowa. Immunoblotting, ELISA, immunoprecypitacja i aglutynacja. Spektrofotometria VIS i UV. Spektrofluorymetria. Chromatografia. Spektrometria mas.

Literatura:

Anna Lewandowska-Ronnegren "Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej", MedPharm Polska 2018.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę w zakresie biologii molekularnej. Zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania komórek. Potrafi stosować techniki biologii molekularnej i przeprowadzać podstawowe eksperymenty z tego zakresu. Potrafi prowadzić logiczne wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

K_W05; Absolwent zna i rozumie zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych w pracy badawczej.

K_U03; Absolwent potrafi przeprowadzić czynności wykrywcze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne związane z dowodami kryminalistycznymi, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, w zależności od badanych śladów, posługując się terminologią dyscyplin pokrewnych fizyki, chemii, biologii, informatyki.

K_K02; Absolwent ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z różnych obszarów nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny; w celu przystąpienia do egzaminu konieczne jest zaliczenie laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Takao Ishikawa, Piotr Kozłowski
Prowadzący grup: Agnieszka Girstun, Takao Ishikawa, Piotr Kozłowski, Joanna Trzcińska-Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)