Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entomologia sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-BG-22-ENT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entomologia sądowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

wyjazd na zajęcia terenowe"Entomologia sądowa" odbędzie sie w terminie

28.05-1.06. 2020

Pełny opis:

W pierwszej kolejności studentom przedstawione zostaną podstawy teoretyczne dotyczące budowy morfologicznej, anatomicznej i biologii rozwoju różnych grup owadów. Zagadnienia zostaną osadzone w kontekście ewolucji grupy i jej związku z innymi przedstawicielami stawonogów. Stosując różne typy pułapek Studenci zgromadzą i utrwalą owady w różnych stadiach rozwojowych, a następnie dokonując oględzin w mikroskopie stereoskopowym i wykonując sekcję opiszą cechy morfologiczne oraz anatomiczne okazów, przyporządkowując je do określonych grup systematycznych. W ten sposób studenci zapoznają się z cechami owadów (oraz innych stawonogów) zasiedlających środowisko wodne i lądowe, a w tym tereny podmokłe, łąkę, las, tereny suche o glebie piaszczystej. Na podstawie budowy zwierząt określą także ich przystosowanie do życia w zajmowanym środowisku oraz do pobierania określonego typu pokarmu. Poruszenie tych zagadnień będzie stanowiło wstęp do trwającego wiele dni eksperymentu polegającego na analizie zasiedlania zwłok (zwierzęcia) przez owady w środowisku lądowym suchym i lądowym podmokłym (eksperyment zostanie wcześniej rozpoczęty przez prowadzących zajęcia, a Uczestnicy kursu wezmą udział w końcowych jego etapach). We wprowadzeniu teoretycznym do problemu poruszone będą zagadnienia dotyczące cech budowy anatomicznej, sposobu przeobrażenia oraz przystosowań fizjologicznych owadów do wykorzystania zwłok jako specyficznej niszy, stanowiącej miejsce ich rozwoju. Podczas zajęć w terenie poznają gatunki zasiedlające zwłoki. Zapoznają się ze stadiami rozwojowymi tych gatunków oraz określą ich udział w dekompozycji materiału, w którym żyją. Zaznajomieni zostaną ze sposobami pobierania materiału entomologicznego z terenu, celem jego dalszej analizy w laboratorium. Zgromadzony i utrwalony materiał posłuży do wykonania własnych analiz przez każdego Uczestnika zajęć. W czasie kursu przeprowadzone zostaną także prelekcje, których zadaniem będzie zobrazowanie problemów jakimi zajmuje się entomologia sądowa w szerszym ujęciu (innych niż te bezpośrednio dotyczące dekompozycji zwłok, określania czasu jaki upłynął od zdarzenia, czy tworzenia i zacierania śladów przez owady). Omówione będą zagadnienia z zakresu entomologii urbanistycznej, szkód wywoływanych przez stawonogi w magazynach oraz obiektach usługowych i użyteczności publicznej, a także entomologii medycznej.

Literatura:

Forensic Entomology: An Introduction. Author: Dorothy Gennard; Publisher: John Wiley and Sons Ltd; Edition: 2; Imprint: Wiley-Blackwell; Publication date: 2012- 03-30; Pages: 272

Forensic Entomology: The Utility of Arthropods in Legal Investigations. Editor: Jason H. Byrd; Publisher: CRC Press; Edition: 2; Publication date: 2009-09-11; pages: 705

Wprowadzenie do entomologii sądowej; Autorki: Elżbieta Kaczorowska, Agnieszka Draber-Mońko; Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydanie: 1; Data publikacji: 2014; Stron: 292

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bernatowicz, Piotr Bębas, Grzegorz Górecki, Marta Polańska, Piotr Tykarski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)