Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Frontiers of Science (in cooperation with Columbia College)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-FoS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Frontiers of Science (in cooperation with Columbia College)
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia 2022/23
Przedmioty dla studentów studiów I stopnia 2022/23
Przedmioty do wyzwania "Demos i Polis" - 2022 (rok akademicki 2022/23)
Przedmioty do wyzwania "Historie i tożsamości" - 2022 (rok akademicki 2022/23)
Przedmioty do wyzwania "Kultury i religie" - 2022 (rok akademicki 2022/23)
Przedmioty do wyzwania "Mądrość i filozofia" - 2022 (rok akademicki 2022/22)
Przedmioty do wyzwania "Theatrum Mundi" - 2022 (rok akademicki 2022/23)
Przedmioty do wyzwania "Zwierzęta i środowisko" - 2022 (rok akademicki 2022/23)
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Demos i polis" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Historie i tożsamości" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Kultury i religie" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Mądrość i filozofia" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Theatrum mundi" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Zwierzęta i środowisko" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot nie ma wymagań formalnych poza chęcią zapoznania się z najważniejszymi dokonaniami współczesnej nauki. Przydatna będzie podstawowa kompetencja z zakresu matematyki, fizyki, biologii i chemii.

Zakłada się, że uczestnicy znają angielski w stopniu pozwalającym na czytanie i rozumienie treści popularnonaukowych. Wykłady oraz być może niektóre konwersatoria (w przypadku wizyty wykładowców z Columbia College) będą prowadzone w języku angielskim. W tym języku będzie również duża część lektur. Zasadniczo konwersatoria będą prowadzone w języku polskim, a prowadzący będą wyjaśniać najtrudniejsze terminy oraz zagadnienia z wykładów i lektur. Gorąco polecamy studentom zastanawiającym się nad uczestnictwem w zajęciach obejrzenie krótkiego wykładu prof. Daphny Shohamy, jednej z wykładowczyń FoS – trudność językowa wykładów FoS jest zbliżona do tej próbki:

https://www.youtube.com/watch?v=2vuIHH6ecSU


Skrócony opis:

Kurs powstał we współpracy pomiędzy Kolegium Artes Liberales i Columbia College w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To eksperyment dydaktyczny łączący wykłady renomowanych naukowców pracujących na Uniwersytecie Columbia (w języku angielskim) oraz konwersatoria prowadzone przez wykładowców współpracujących z Kolegium Artes Liberales (w języku polskim). Podczas konwersatoriów omawiane będą treści przedstawiane na wykładach, a także dodatkowe lektury i zadania. Podczas kursu studenci będą mieli również okazję uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A) z renomowanymi polskimi naukowcami, którzy wyjaśnią kluczowe problemy związane z omawianymi zagadnieniami, a także przedstawią własne perspektywy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skonieczny
Prowadzący grup: Piotr Bentkowski, Janusz Cukras, Katarzyna Granicka, Ewa Janion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs powstał we współpracy pomiędzy Kolegium Artes Liberales i Columbia College w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To eksperyment dydaktyczny łączący wykłady renomowanych naukowców pracujących na Uniwersytecie Columbia (w języku angielskim) oraz konwersatoria prowadzone przez wykładowców współpracujących z Kolegium Artes Liberales (w języku polskim). Podczas konwersatoriów omawiane będą treści przedstawiane na wykładach, a także dodatkowe lektury i zadania. Podczas kursu studenci będą mieli również okazję uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A) z renomowanymi polskimi naukowcami, którzy wyjaśnią kluczowe problemy związane z omawianymi zagadnieniami, a także przedstawią własne perspektywy.

Podczas zajęć studenci będą mieli okazję zmierzyć się z najważniejszymi problemami stojącymi przed współczesną nauką, od fundamentalnych pytań dotyczących natury rzeczywistości fizycznej i Wszechświata jako całości, przez meandry funkcjonowania naszych mózgów po wyzwania związane z pandemią Covid-19 i zmianami klimatu. Przedmiot składa się z czterech modułów, z których każdy poświęcony jest jednej dziedzinie nauki: Mind and Brain (neuropsychologia), Physics and Reality (fizyka/astrofizyka), Molecules and Life (biofizyka chemiczna) oraz Climate and Us (nauki o ziemi).

Pełny opis:

Zajęcia Frontiers of Science (FoS) zapoznają studentów z różnorodnymi tematami w obrębie czterech dyscyplin nauk przyrodniczych oraz zaszczepiają w nich umiejętności rozumowania właściwego dla tego rodzaju nauk. Pomiędzy tymi dwoma elementami kursu dochodzi do sprzężenia zwrotnego: tematy prezentowane podczas zajęć zapewniają kontekst, w którym studenci zdobywają umiejętność naukowego rozumowania, a ta umiejętność pozwala im zrozumieć, dlaczego akurat te tematy są kluczowe dla współczesnej nauki.

Do umiejętności naukowego rozumowania należą między innymi podstawy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, wyczucie skali, obliczenia przy użyciu odpowiednich jednostek, szacowanie, rozumienie pętli sprzężenia zwrotnego i czytanie wykresów. Wszystkie te konkretne umiejętności wzmacniają umiejętności rozumowania ilościowego, rozumienie procesu badawczego w obrębie nauk przyrodniczych oraz umiejętności analizy danych badawczych. Te umiejętności są bardzo przydatne niezależnie od tego, jaką przyszłą drogę zawodową planuje student.

Wykłady

Studenci otrzymają do obejrzenia dwanaście około półtoragodzinnych wykładów wygłoszonych przez profesorów pracujących na Uniwersytecie Columbia. Każdemu wykładowi będą towarzyszyć dodatkowe lektury.

Konwersatoria

Każde spotkanie w ramach konwersatoriów będzie się składało z dwóch części: (1) dyskusji opartej na wykładzie oraz zadanych lekturach; (2) ćwiczeń grupowych. Ćwiczenia zostały specjalnie opracowane w taki sposób, aby pomóc studentom ćwiczyć umiejętności związane z rozumowaniem naukowym, a także pogłębić zrozumienie pojęć zaprezentowanych na wykładach i w lekturach. Studenci będą mieli okazję ćwiczyć umiejętność prezentacji ustnej oraz pisemnej, a także pracować w grupach.

Sesje Q&A

Po każdym module, zamiast wykładu, studenci będą mieli okazję uczestniczyć w sesji Q&A, podczas której czołowy polski naukowiec reprezentujący dziedzinę, której dotyczył dany moduł, odpowie na ich najważniejsze pytania oraz przedstawi własną perspektywę.

Zadanie semestralne

Podczas semestru studenci będą wykonywać projekt grupowy skupiający się na problemie prezentacji wiedzy naukowej w mediach. Prezentacja projektu jest elementem zaliczenia przedmiotu.

Inne zadania

Po każdym module studenci będą otrzymywali krótki quiz/kolokwium w formie zadań do wykonania w domu (w określonym terminie). Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczenia zawarte są poniżej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skonieczny
Prowadzący grup: Krzysztof Skonieczny, Katarzyna Szafranowska, Aleksandra Szaniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci będą mieli okazję zmierzyć się z najważniejszymi problemami stojącymi przed współczesną nauką, od fundamentalnych pytań dotyczących natury rzeczywistości fizycznej i Wszechświata jako całości, przez meandry funkcjonowania naszych mózgów po wyzwania związane z pandemią Covid-19 i zmianami klimatu. Przedmiot składa się z czterech modułów, z których każdy poświęcony jest jednej dziedzinie nauki: Mind and Brain (neuropsychologia), Physics and Reality (fizyka/astrofizyka), Molecules and Life (biofizyka chemiczna) oraz Climate and Us (nauki o ziemi).

Pełny opis:

Zajęcia Frontiers of Science (FoS) zapoznają studentów z różnorodnymi tematami w obrębie czterech dyscyplin nauk przyrodniczych oraz zaszczepiają w nich umiejętności rozumowania właściwego dla tego rodzaju nauk. Pomiędzy tymi dwoma elementami kursu dochodzi do sprzężenia zwrotnego: tematy prezentowane podczas zajęć zapewniają kontekst, w którym studenci zdobywają umiejętność naukowego rozumowania, a ta umiejętność pozwala im zrozumieć, dlaczego akurat te tematy są kluczowe dla współczesnej nauki.

Do umiejętności naukowego rozumowania należą między innymi podstawy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, wyczucie skali, obliczenia przy użyciu odpowiednich jednostek, szacowanie, rozumienie pętli sprzężenia zwrotnego i czytanie wykresów. Wszystkie te konkretne umiejętności wzmacniają umiejętności rozumowania ilościowego, rozumienie procesu badawczego w obrębie nauk przyrodniczych oraz umiejętności analizy danych badawczych. Te umiejętności są bardzo przydatne niezależnie od tego, jaką przyszłą drogę zawodową planuje student.

Wykłady

Studenci otrzymają do obejrzenia dwanaście około półtoragodzinnych wykładów wygłoszonych przez profesorów pracujących na Uniwersytecie Columbia. Każdemu wykładowi będą towarzyszyć dodatkowe lektury.

Konwersatoria

Każde spotkanie w ramach konwersatoriów będzie się składało z dwóch części: (1) dyskusji opartej na wykładzie oraz zadanych lekturach; (2) ćwiczeń grupowych. Ćwiczenia zostały specjalnie opracowane w taki sposób, aby pomóc studentom ćwiczyć umiejętności związane z rozumowaniem naukowym, a także pogłębić zrozumienie pojęć zaprezentowanych na wykładach i w lekturach. Studenci będą mieli okazję ćwiczyć umiejętność prezentacji ustnej oraz pisemnej, a także pracować w grupach.

Sesje Q&A

Po każdym module, zamiast wykładu, studenci będą mieli okazję uczestniczyć w sesji Q&A, podczas której czołowy polski naukowiec reprezentujący dziedzinę, której dotyczył dany moduł, odpowie na ich najważniejsze pytania oraz przedstawi własną perspektywę.

Zadanie semestralne

Podczas semestru studenci będą wykonywać projekt grupowy skupiający się na problemie prezentacji wiedzy naukowej w mediach. Prezentacja projektu jest elementem zaliczenia przedmiotu.

Inne zadania

Po każdym module studenci będą otrzymywali krótki quiz/kolokwium w formie zadań do wykonania w domu (w określonym terminie). Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczenia zawarte są poniżej.

Literatura:

Informacje o lekturach obowiązkowych studenci otrzymają podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)