Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Frontiers of Science (in cooperation with Columbia College)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-FoS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Frontiers of Science (in cooperation with Columbia College)
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot nie ma wymagań formalnych poza chęcią zapoznania się z najważniejszymi dokonaniami współczesnej nauki. Przydatna będzie podstawowa kompetencja z zakresu matematyki, fizyki, biologii i chemii.

Zakłada się, że uczestnicy znają angielski w stopniu pozwalającym na czytanie i rozumienie treści popularnonaukowych. Wykłady oraz być może niektóre konwersatoria (w przypadku wizyty wykładowców z Columbia College) będą prowadzone w języku angielskim. W tym języku będzie również duża część lektur. Zasadniczo konwersatoria będą prowadzone w języku polskim, a prowadzący będą wyjaśniać najtrudniejsze terminy oraz zagadnienia z wykładów i lektur. Gorąco polecamy studentom zastanawiającym się nad uczestnictwem w zajęciach obejrzenie krótkiego wykładu prof. Daphny Shohamy, jednej z wykładowczyń FoS – trudność językowa wykładów FoS jest zbliżona do tej próbki:

https://www.youtube.com/watch?v=2vuIHH6ecSU


Skrócony opis:

Kurs powstał we współpracy pomiędzy Kolegium Artes Liberales i Columbia College w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To eksperyment dydaktyczny łączący wykłady renomowanych naukowców pracujących na Uniwersytecie Columbia (w języku angielskim) oraz konwersatoria prowadzone przez wykładowców współpracujących z Kolegium Artes Liberales (w języku polskim). Podczas konwersatoriów omawiane będą treści przedstawiane na wykładach, a także dodatkowe lektury i zadania. Podczas kursu studenci będą mieli również okazję uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A) z renomowanymi polskimi naukowcami, którzy wyjaśnią kluczowe problemy związane z omawianymi zagadnieniami, a także przedstawią własne perspektywy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)