Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia społeczno-kulturowe Izraela(L)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE3-ZSKI(L)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia społeczno-kulturowe Izraela(L)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówiona zostanie historia Państwa Izrael, jego problemy społeczne oraz ich wpływ na współczesną kulturę izraelską.

Pełny opis:

Kurs zapoznaje studentów z historią Państwa Izrael oraz z jego najważniejszymi zagadnieniami społecznymi i politycznymi, jak konflikt izraelsko-palestyński, problemy wewnętrzne państwa (nowi imigranci, wojsko, miejsce religii w życiu społecznym i politycznym, stosunek społeczeństwa do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, itp.). Ważniejsze zagadnienia będą podparte poznawaniem tekstów kultury: filmy izraelskie, muzyka, literatura.

Literatura:

A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Trio, Warszawa 2001.

D. Cohn-Sherbok, D. El-Alami, Konflikt palestyńsko-izraelski, PIW, Warszawa 2002.

S. N. Eisenstadt, Israeli Society, Weidenfeld & Nocolson, London 1967.

S. N. Eisenstadt, The transformation of Israeli Society, Weidenfeld & Nocolson, London 1985.

A. Shapira, Historia Izraela, Dialog, Warszawa 2018.

Teksty kultury (filmy izraelskie, muzyka, literatura). Materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Adamczyk
Prowadzący grup: Angelika Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Podczas zajęć będą poruszane następujące tematy:

Społeczeństwo izraelskie- struktura, różnice, konflikty

- Kibuc

-Życie w cieniu wojny (wojsko, bezpieczeństwo, stosunki z sąsiednimi krajami, afery szpiegowskie)

- Arabowie izraelscy i Palestyńczycy

- Izrael jako tygiel kulturowy

- Postawy wobec Holocaustu

- Sytuacja kobiet w Izraelu (w armii, w społecznościach religijnych i świeckich, w społeczności arabskiej)

- Izrael jako państwo demokratyczne i żydowskie

- Mit sabry

- Współczesna literatura hebrajska

- Kino izraelskie

- Muzyka, teatr, taniec

Literatura:

Teksty źródłowe:

Doron Lizzie, Spokojne czasy, Muza SA, Warszawa 2010.

Grossman Dawid, Patrz pod: Miłość, Świat Książki, Warszawa 2008.

Levin Hanoch, Ja i ty i następna wojna, Agencja ADIT, Wydawnictwo Austeria, Warszawa, Kraków 2009.

Jehoshua A.B., Kochanek, Cyklady, Warszawa 2005.

Kaszua Said, Arabowie tańczą, Pogranicze, Sejny 2005.

Keret Etgar (wybrane opowiadania)

Oz Amos, Tam, gdzie wyją szakale opowiadania, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.

Oz Amos, Jak uleczyć fanatyka, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006.

Shalev Meir, Rosyjski romans, Sic!, Warszawa 2010.

Opracowania:

Almog Oz, The Sabra- A Profile, Am Oved, Tel-Aviv 2004.

Doron Gideon, Schoenker-Schreck Danielle, Waiting for Representation Women in Politics, Hakkibutz Hameuchad, Tel-Aviv 1998.

Gavison Ruth, Can Israel be Both Jewish and Democratic, Hakkibutz Hameuchad, Tel-Aviv 1999.

Holtzman Avner, „Holocaust w literaturze hebrajskiej”, Teksty Drugie, 5 (2004) s. 142-151.

Ronen Shoshana, "Etos Syjonistyczny w Prozie Izraelskiej", Wojtaszczyk K.A, (ed.), Współczesny Izrael, Fundacja Europa, Warszawa, 2001, s. 68-80.

Ronen Shoshana, Współczesna proza izraelska, „Nowe książki”, 9 (2000).

Filmy:

A State Behind the Scenes, Avi Weissblei, Israel, 2010.

Beaufort, Joseph Cedar, Israel 2007.

History of Israeli Cinema, Raphael Nadjari, Israel 2009.

Nina’s Tragedies, Savi Gavison, Israel 2003.

Walc z Baszirem, Ari Folman, Israel 2008.

Yana’s Friends, Arik Kaplun, Israel 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)