Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

All you need to know about Fryderyk Chopin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-AllChopin-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: All you need to know about Fryderyk Chopin
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IM
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wszystko, co musisz wiedzieć o Fryderyku Chopinie to przedmiot prowadzony wspólnie przez sześcioro wykładowców Instytutu Muzykologii specjalizujących się w różnych obszarach chopinologii. Uczestnictwo w kursie pozwoli uzyskać gruntowną wiedzę na temat muzyki Fryderyka Chopina, pozwalając docenić i czerpać przyjemność z dziedzictwa najsłynniejszego i najbardziej rozpoznawalnego w świecie absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełny opis:

Wszystko, co musisz wiedzieć o Fryderyku Chopinie to przedmiot prowadzony wspólnie przez sześcioro wykładowców Instytutu Muzykologii specjalizujących się w różnych obszarach chopinologii: hermeneutyce, analizie muzycznej, etnomuzykologii, muzyce i ekonomii, muzyce i polityce, psychologii i badaniach muzyki popularnej. Uczestnictwo w kursie pozwoli uzyskać gruntowną wiedzę na temat muzyki Fryderyka Chopina, pozwalając docenić i czerpać przyjemność z dziedzictwa najsłynniejszego i najbardziej rozpoznawalnego w świecie absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego. Wybrane wykłady uzupełnione zostaną warsztatami wprowadzającymi do pieśniowej i tanecznej kultury Warszawy Chopina.

Literatura:

Annik LaFarge, Chasing Chopin. A Musical Journey Across Three Centuries, Four Countries, and a Half-Dozen Revolutions, New York: Simon & Schuster 2020.

Alan Walker, “Chopin: The Voice of the Piano”, American Music Teacher, Vol. 59 No. 6, June/July 2010, pp. 19–26.

Alan Walker, Fryderyk Chopin. A Life and Times, New York: Farrar, Straus & Giroux 2018.

Chopin Forever, Google Arts & Culture: https://artsandculture.google.com/project/chopin.

Dodatkowe artykuły zostaną wskazane podczas trwania kursu.

Efekty uczenia się:

Student posiada ogólną wiedzę o muzyce Fryderyka Chopina.

Student posiada pogłębioną wiedzę o wybranych utworach Fryderyka Chopina.

Student posiada ogólną wiedzę o kulturze Warszawy Fryderyka Chopina.

Student potrafi słuchać ze zrozumieniem muzyki Fryderyka Chopina.

Student potrafi zatańczyć podstawowe kroki tańców tańczonych przez Fryderyka Chopina.

Student potrafi zaśpiewać wybrane pieśni, które inspirowały utwory Fryderyka Chopina.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (warunek konieczny zaliczenia przedmiotu)

Praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład z elementami warsztatu, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gradowski, Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Chwiłek, Mariusz Gradowski, Sylwia Makomaska, Katarzyna Naliwajek, Tomasz Nowak, Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład z elementami warsztatu - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)