Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poland 101: Beginner’s Guide to Polish Culture, History and Society

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-PBGW-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poland 101: Beginner’s Guide to Polish Culture, History and Society
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Kultury Polskiej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie ani znajomość języka polskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jednosemestralny kurs przeznaczony dla cudzoziemców zainteresowanych zapoznaniem się z kulturą polską. Kolejne wykłady poświęcone będą podstawowym informacjom na temat polskiej kultury, tradycji, struktury społecznej, polityki itd., skupiając się zarówno na ich historii, jak i na bieżącej rzeczywistości społecznej.

UWAGA! Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla cudzoziemców!

Pełny opis:

Poland 101: Beginner’s Guide to Polish Culture, History and Society to jednosemestralny kurs przeznaczony dla cudzoziemców zainteresowanych zapoznaniem się z kulturą polską. Kolejne wykłady poświęcone będą podstawowym informacjom na temat polskiej kultury, tradycji, struktury społecznej, polityki itd., skupiając się zarówno na ich historii, jak i na bieżącej rzeczywistości społecznej.Kurs stworzony jest z myślą o studentach dopiero zaczynających swą przygodę z polskim językiem i kulturą, a także dla tych studentów kierunków niezwiązanych z kulturą polską, którzy po prostu chcieliby lepiej skorzystać ze spędzonego w Warszawie czasu i w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta.

Literatura:

Zajęcia opierają się na materiale przekazywanym podczas wykładów. Dla chętnych na bieżąco rekomendowane są lektury uzupełniające do poszczególnych działów.

Przykładowe proponowane lektury:

> Trojanowska, Tamara i in, Being Poland: a new history of Polish literature and culture since 1918. University of Toronto Press, 2018.

> Zubrzycki, G. (2011). History and the national sensorium: Making sense of Polish mythology. Qualitative sociology, 34, 21-57.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnicy orientują się w najważniejszych okresach, wydarzeniach i postaciach z polskiej historii, literatury, filmu, sztuk wizualnych i sportu; potrafią rozpoznać i docenić polskie potrawy, napoje i zwyczaje; otrzymali także wiedzę niezbędną do bardziej świadomej lektury i dyskusji na temat najważniejszych tematów w polskiej polityce i debacie społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, egzamin pisemy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Napiórkowski
Prowadzący grup: Marcin Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)