Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami internetowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-LM-Z4ZPIN
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami internetowymi
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-ZAOCZNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Znajomość mechanizmów i narzędzi umożliwiających opracowanie i realizację projektów internetowych

Pełny opis:

Znajomość mechanizmów i narzędzi umożliwiających opracowanie i realizację projektów internetowych. Poznanie rodzajów projektów i efektów jakie przynoszą, umiejętność opracowania rodzajów projektów ze względu na ich cele, zarządzanie czasem

Literatura:

http://dobrastronainternetu.pl/5-narzedzi-do-zarzadzania-projektami/

https://www.slideshare.net/gotechnologies/skuteczne-zarzadzanieprojektamiinternetowymi2015-44208688

Mariusz Chrapko, Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami internetowymi, Warszawa, Wyd. Helion, 2019

materiały własne

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

Wie, jak funkcjonują media, zna zasady pracy rynku medialnego, zna rynek mediów, zna zasady wykorzystania mediów do celów marketingowych, reklamowych i PR. Wie jak skonstruować kampanię internetową adekwatną do założeń i cełów

Umiejętności

Umie korzystać z narzędzi internetowych, umie planować kampanie, zarządzać czasem, realizować zadania. Ma umiejętności organizacyjne pozwalające skompletować zespół i nim zarządząc.

Inne kompetencje

Student zna tytuły i nazwiska kluczowych postaci świata medialnego, umie do nich dotrzeć.. Zna realia rynku projektów internetowych

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa, przygotowanie i realizacja projektu internetowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gaczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)