Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

How to develop a communication strategy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-HDCS-FAK-ANG
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: How to develop a communication strategy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to provide both theoretical and practical knowledge about the communication strategy in the company.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Students will have the opportunity to learn theoretical aspects of communication and strategy, practical issues regarding strategic analysis and tools required to prepare a communication strategy in a company, and selected communication areas as: marketing communication, crisis communication, government affairs, intercultural communication.

The main issues to be discussed:

1. Communication - the theoretical approach;

2. The corporate strategy and the strategic planning process;

3. The role of effective communication in a successful strategy implementation;

4. Essential components of a communication strategy;

5. Communication

6. Social media – increasing role in the company’s communication;

7. Stakeholder analysis – theoretical background and practical analysis;

8. Scenario planning;

9. Marketing communication;

10. Government affairs;

11. Crisis communication;

12. Intercultural communication strategies: managing diversity as an opportunity for growth.

Literatura: (tylko po angielsku)

E. Christopher (ed.), Communication across cultures, 2018

K. Fearn-Banks, Crisis communications: a casebook approach, 2017

B. McNair, An introduction to political communication, 2017

I. Piller, Intercultural communication: a critical introduction, 2017

E. L. Toth (ed.), The future of excellence in public relations and communication management: challenges for the next generation, 2006

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge:

• Understanding the role of communication in an organizational strategy and be aware of the necessity to communicate with stakeholders during controversies, disputes, and crises;

• Communication - the theoretical basics;

• Company strategy and the strategic planning process.

• Stakeholder analysis – a theoretical overview;

• Rules of the scenario planning;

Skills:

• Students will be able to list and describe key components of the company strategy;

• Students will be able to identify and characterise main stakeholders of the company and plan a communication strategy with them;

• Students will know the practical aspects of the crisis communication and government affairs;

• Students will be able to use strategic analysis tools necessary to prepare a communication strategy.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Students are expected to attend the classes and actively participate in class presentations and discussions. The following factors will be taken into account during the course grading: class attendance, reading and discussing assigned materials oral presentations in class.

The final mark will consist of the following factors:

- class attendance (30%),

- active participation in the discussion (10%)

- preparation the analysis or case study (work in groups) and presentation at front of the class (60%).

Passing the course will require earning at least 65% of possible points.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład fakultatywny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gaczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład fakultatywny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)