Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności psychoterapeutyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP308-08
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Umiejętności psychoterapeutyczne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychoterapia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

-Zaliczony kurs podstawowe umiejętności psychologiczne.


-Kurs wyłącznie dla studentów kierunku Psychologia

-Zajęcia obowiązkowe, I rok specjalizacji


-pierwszeństwo osoby ze specjalizacji 308 Psychoterapia - listy podstawowe a następnie z listy rezerwowej,

-kurs dostępny dla specjalizacji 301 - IV i V rok

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą zdobyciu podstawowych umiejętności potrzebnych w psychoterapeutycznej pracy. Poruszane są następujące zagadnienia: relacja pacjent - terapeuta, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem, umiejętność słuchania i kierowania rozmową, zawieranie kontraktu, praca nad celem w psychoterapii, odpowiedzialność za pacjenta i przebieg terapii, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz z trudnymi pacjentami, wzmocnienia w terapii, budowanie na pozytywach.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- wyjaśnia podstawowe pojęcia psychoterapii

- opisuje przebieg relacji interpersonalnej

- porównuje zjawiska w kontakcie z posiadaną wiedzą psychologiczną

- formułuje hipotezy diagnostyczne w pracy z klientem

Postawy. Student:

- dostrzega odpowiedzialność psychoterapety w pracy z klientem

- przewiduje efekty interwencji psychoterapeutycznych

Umiejętności. Student:

- rozpoznaje stan emocjonalny klienta

- rozpoznaje własny stan emocjoalny w trakcie pracy z klientem

- kieruje tematyką kontaktu

- kieruje głębokością kontaktu

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Styła
Prowadzący grup: Rafał Styła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia służą zdobyciu podstawowych umiejętności potrzebnych w psychoterapeutycznej pracy. Poruszane są następujące zagadnienia: relacja pacjent - terapeuta, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem, umiejętność słuchania i kierowania rozmową, zawieranie kontraktu, praca nad celem w psychoterapii, odpowiedzialność za pacjenta i przebieg terapii, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz z trudnymi pacjentami, wzmocnienia w terapii, budowanie na pozytywach.

wymagania: zaliczone zajęcia "Podstawowe umiejętności psychologiczne"

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Enright, J. (1987). Terapia i poradnictwo bez oporu. Nowiny Psychologiczne, nr 3.

2. Fengler, J. (2000). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP.

literatura uzupełniająca:

Grzesiuk, L. (red.) (1994). Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Styła
Prowadzący grup: Piotr Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia służą zdobyciu podstawowych umiejętności potrzebnych w psychoterapeutycznej pracy. Poruszane są następujące zagadnienia: relacja pacjent - terapeuta, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem, umiejętność słuchania i kierowania rozmową, zawieranie kontraktu, praca nad celem w psychoterapii, odpowiedzialność za pacjenta i przebieg terapii, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz z trudnymi pacjentami, wzmocnienia w terapii, budowanie na pozytywach.

wymagania: zaliczone zajęcia "Podstawowe umiejętności psychologiczne"

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Enright, J. (1987). Terapia i poradnictwo bez oporu. Nowiny Psychologiczne, nr 3.

2. Fengler, J. (2000). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP.

literatura uzupełniająca:

Grzesiuk, L. (red.) (1994). Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Styła
Prowadzący grup: Rafał Styła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia służą zdobyciu podstawowych umiejętności potrzebnych w psychoterapeutycznej pracy. Poruszane są następujące zagadnienia: relacja pacjent - terapeuta, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem, umiejętność słuchania i kierowania rozmową, zawieranie kontraktu, praca nad celem w psychoterapii, odpowiedzialność za pacjenta i przebieg terapii, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz z trudnymi pacjentami, wzmocnienia w terapii, budowanie na pozytywach.

wymagania: zaliczone zajęcia "Podstawowe umiejętności psychologiczne"

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Enright, J. (1987). Terapia i poradnictwo bez oporu. Nowiny Psychologiczne, nr 3.

2. Fengler, J. (2000). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP.

literatura uzupełniająca:

Grzesiuk, L. (red.) (1994). Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)