Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosowana psychologia zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP306-18
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosowana psychologia zdrowia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest prezentacja następujących obszarów zastosowania psychologii zdrowia:

- radzenie sobie ze stresem

- edukacja prozdrowotna

- proces adaptacji do przewlekłej choroby somatycznej

- analiza dynamiki nawyków niesprzyjających zachowaniu zdrowia

- znaczenie przywiązania do zwierzęcia domowego dla poziomu dobrostanu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę na temat czynników psychologicznych, społecznych i kulturowych warunkujących funkcjonowanie człowieka w sytuacji choroby. (K_W08, K_W09, K_W10, K_W11)

Student zna obszary zastosowania psychologii w medycynie i promocji zdrowia. (K_W01)

Student zna kierunki i metody badań naukowych prowadzonych w obszarze psychologii zdrowia. (K_W12)

Umiejętności:

Student posiada umiejętności analizowania i planowania badań naukowych według nowoczesnych standardów w zakresie psychologii zdrowia, a także zgodnie z zasadami etyki. (K_U03, K_U04, K_U05, K_U07)

Kompetencje społeczne:

Student potrafi zaplanować działania promujące zdrowy styl życia, a także zaplanować weryfikację naukową efektów podejmowanych w tym zakresie działań. (K_K03)

Student ma świadomość konieczności stosowania standardów etycznych oraz metodologicznych w działaniach naukowych oraz popularyzatorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Burnos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"Celem seminarium jest prezentacja następujących obszarów zastosowania psychologii zdrowia:

- radzenie sobie ze stresem

- edukacja prozdrowotna

- proces adaptacji do przewlekłej choroby somatycznej

- analiza dynamiki nawyków niesprzyjających zachowaniu zdrowia

- znaczenie przywiązania do zwierzęcia domowego dla poziomu dobrostanu.

"

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bargiel-Matusiewicz, K., Dąbrowska, A. (2018). Różnice w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym w grupie młodych dorosłych w kontekście uzależnienia od nikotyny. Przegląd Psychologiczny, 61(4), 463-475.

Cholewa, O., Bargiel-Matusiewicz, K., Zawadzki, B. (2017). Pomiar stylu przywiązania w relacji człowiek – pies. Struktura i własności psychometryczne polskiej wersji Pet Attachment Questionnaire (PAQ). Psychologia Etologia Genetyka, 36, 33-49.

Frankowska, E., Bargiel-Matusiewicz K. (2015). Wsparcie społeczne oraz akceptacja i radzenie sobie z chorobą wśród osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: red. Bargiel-Matusiewicz K., Tomaszewski P., Pisula E. Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdz. 4, s. 91–112.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 12-15, 18-19.

Literatura uzupełniająca:

Andersz, N., Bargiel-Matusiewicz, K. (2018). Gray’s personality dimensions and reasons of voluntary sleep deprivation among college students. Frontiers in Psychology, 9: 2316.

Bargiel-Matusiewicz, K. (2014). Przewlekły stres związany z dializoterapią. Zastosowanie interwencji psychologicznych. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdziały 7 i 9.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Burnos
Prowadzący grup: Agnieszka Burnos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"Celem seminarium jest prezentacja następujących obszarów zastosowania psychologii zdrowia:

- radzenie sobie ze stresem

- edukacja prozdrowotna

- proces adaptacji do przewlekłej choroby somatycznej

- analiza dynamiki nawyków niesprzyjających zachowaniu zdrowia

- znaczenie przywiązania do zwierzęcia domowego dla poziomu dobrostanu.

"

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bargiel-Matusiewicz, K., Dąbrowska, A. (2018). Różnice w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym w grupie młodych dorosłych w kontekście uzależnienia od nikotyny. Przegląd Psychologiczny, 61(4), 463-475.

Cholewa, O., Bargiel-Matusiewicz, K., Zawadzki, B. (2017). Pomiar stylu przywiązania w relacji człowiek – pies. Struktura i własności psychometryczne polskiej wersji Pet Attachment Questionnaire (PAQ). Psychologia Etologia Genetyka, 36, 33-49.

Frankowska, E., Bargiel-Matusiewicz K. (2015). Wsparcie społeczne oraz akceptacja i radzenie sobie z chorobą wśród osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: red. Bargiel-Matusiewicz K., Tomaszewski P., Pisula E. Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdz. 4, s. 91–112.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 12-15, 18-19.

Literatura uzupełniająca:

Andersz, N., Bargiel-Matusiewicz, K. (2018). Gray’s personality dimensions and reasons of voluntary sleep deprivation among college students. Frontiers in Psychology, 9: 2316.

Bargiel-Matusiewicz, K. (2014). Przewlekły stres związany z dializoterapią. Zastosowanie interwencji psychologicznych. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdziały 7 i 9.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)