Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standardized Diagnostic Testing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-OB2L-4
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Standardized Diagnostic Testing
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: obligatory courses for 2 year
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course provides an introduction to using and interpreting standardized diagnostic tests.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Once this course is completed, students are expected to be able to:

− Be thoroughly familiar with basic psychometric concepts and formulas

and be able to evaluate the psychometric characteristics of any

published psychological test.

− Be familiar with the various ethical and professional issues related to

psychological assessment.

− Demonstrate the ability of professional administration, scoring,

interpretation, and reporting of selected tests.

− Demonstrate the skills of giving neutral and objective feedback.

− Use Library & Internet sources in acquiring information about

psychological tests.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Miękisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course aims to introduce students to basic types of standardized

tests, e.g. verbal and non-verbal intelligence tests; temperamental, and

personality inventories and other essential methods for psychological

diagnosis.

Several primary themes will be presented during the classes: basic

psychometric properties of tests, ethical aspects of diagnostic process,

intelligence assessment, personality assessment, coping styles

assessment, temperament assessment.

The course will emphasize practice to equip students with the skills

needed to make a diagnosis. Students will learn how to refer to the test

manual, how to apply tests to the psychological practice, how to calculate

and interpret the results, how to give objective and neutral feedback.

All readings will be provided. You will be granted time-limited, online

access to some materials. Please remember that they are protected by

copyright laws and cannot be copied nor further distributed. There might

be additional readings in addition to those listed below.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)