Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bilingual Development in Children

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-27
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bilingual Development in Children
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Academic basket
Elective courses
electives for 3rd and 4th year
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is intended for students who are interested in the phenomenon of (mostly child) bilingualism. The topics cover different aspects of bilingual development in children and are grounded in research on developmental psycholinguistics in monolingual context. The classes will be divided into four blocks, covering: the definition and types of bilingual speakers (1 class), the role of language exposure in bilingual language use (3 classes), linguistic development (vocabulary and grammar) in bilinguals (3 classes), bilingualism and non-verbal cognitive development (3 classes), bilingualism and Theory of Mind (2 classes). One class will be devoted to a topic of students own choosing (see details in the full course description).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is intended for students who are interested in the phenomenon of (mostly child) bilingualism. The topics cover different aspects of bilingual development in children and are grounded in research on developmental psycholinguistics in the monolingual context. The classes will be divided into four blocks, covering: the definition and types of bilingual speakers (1 class), the role of language exposure in bilingual language use (3 classes), linguistic development (vocabulary and grammar) in bilinguals (3 classes), bilingualism and non-verbal cognitive development (3 classes), bilingualism and Theory of Mind (2 classes). One class will be devoted to a topic of students’ choice from the following: how to test/diagnose language development in bilinguals; Specific Language Impairment and bilingualism; identity, expressing emotions in the languages of the bilingual (topics linking bilingualism and students own interests are also welcome). The remaining two classes will be devoted to a class summary (final-term), and the final test.

There will be an obligatory reading (chapter from a handbook, blog post by an expert in the field, etc.) for almost every class which will serve as a starting-point and basis for the topic discussed in class. Additionally, students will be strongly advised to read one of the research papers

assigned to every class. Each class, the research paper(s) will be presented by one of the students as research reports (20-30 mins + discussion) (the list of topics is provided below and the list of readings will be given during the first class.). Each student will prepare one research report during the semester. The presenters will be also responsible for preparing a few questions/issues for in-class discussion (rooted in the knowledge gained in class, their experience, or thoughts).

The students will be requested to send in their presentations before the class so that the presentations can be checked by the lecturer. If any improvements are suggested, they should be applied before presenting the report in class.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon finishing the course, the participants will:

a) Knowledge

- be able to define a bilingual speaker (by their experience and

their linguistic behavior), distinguish between most

common/basic types of bilingual speakers;

- be acquainted with the current theoretical “state of the art” of

research on cognitive and linguistic aspects of bilingualism

presented during the course;

b) Skills

- be able to review major empirical findings and theoretical issues

in the area of bilingualism;

- have practiced oral scientific communication;

- have practiced critical thinking.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Miękisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is intended for students who are interested in the phenomenon of (mostly child) bilingualism. The topics cover different aspects of bilingual development in children and are grounded in research on developmental psycholinguistics in the monolingual context. The classes will be divided into four blocks, covering: the definition and types of bilingual speakers (1 class), the role of language exposure in bilingual language use (3 classes), linguistic development (vocabulary and grammar) in bilinguals (3 classes), bilingualism and non-verbal cognitive development (3 classes), bilingualism and Theory of Mind (2 classes). One class will be devoted to a topic of students’ choice from the following: how to test/diagnose language development in bilinguals; Specific Language Impairment and bilingualism; identity, expressing emotions in the languages of the bilingual (topics linking bilingualism and students own interests are also welcome). The remaining two classes will be devoted to a class summary (final-term), and the final test.

There will be an obligatory reading (chapter from a handbook, blog post by an expert in the field, etc.) for almost every class which will serve as a starting-point and basis for the topic discussed in class. Additionally, students will be strongly advised to read one of the research papers

assigned to every class. Each class, the research paper(s) will be presented by one of the students as research reports (15-20 mins + discussion) (see the list of topics and readings below). Each student will prepare one research report during the semester. The presenters will be also responsible for preparing a few questions/issues for in-class discussion (rooted in the knowledge gained in class, their experience or thoughts).

The students will be requested to send in their presentations a few days before the class so that the presentations can be checked by the lecturer. If any improvements are suggested, they should be applied before presenting the report in class.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Miękisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is intended for students who are interested in the phenomenon of (mostly child) bilingualism. The topics cover different aspects of bilingual development in children and are grounded in research on developmental psycholinguistics in the monolingual context. The classes will be divided into four blocks, covering: the definition and types of bilingual speakers (1 class), the role of language exposure in bilingual language use (3 classes), linguistic development (vocabulary and grammar) in bilinguals (3 classes), bilingualism and non-verbal cognitive development (3 classes), bilingualism and Theory of Mind (2 classes). One class will be devoted to a topic of students’ choice from the following: how to test/diagnose language development in bilinguals; Specific Language Impairment and bilingualism; identity, expressing emotions in the languages of the bilingual (topics linking bilingualism and students own interests are also welcome). The remaining two classes will be devoted to a class summary (final-term), and the final test.

There will be an obligatory reading (chapter from a handbook, blog post by an expert in the field, etc.) for almost every class which will serve as a starting-point and basis for the topic discussed in class. Additionally, students will be strongly advised to read one of the research papers

assigned to every class. Each class, the research paper(s) will be presented by one of the students as research reports (15-20 mins + discussion) (see the list of topics and readings below). Each student will prepare one research report during the semester. The presenters will be also responsible for preparing a few questions/issues for in-class discussion (rooted in the knowledge gained in class, their experience or thoughts).

The students will be requested to send in their presentations a few days before the class so that the presentations can be checked by the lecturer. If any improvements are suggested, they should be applied before presenting the report in class.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)