Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Psychotherapy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-CS4-04
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Psychotherapy
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychology and Neuroscience specialization
Psychotherapy specialization
specialization courses for 4 year
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents the main psychotherapy schools, basic results of psychotherapy research, different contexts of psychotherapy usage, and career paths for psychotherapists.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This is an introductory lecture to the “Psychotherapy” specialization. Main goal of the course is to create a broad mental map of the psychotherapy

field that will allow to assimilate in an effective way new knowledge and skills taught during other classes from psychotherapy specialization. The lectures will include presentations of the main psychotherapy schools: psychoanalysis and psychodynamic psychotherapy, behavior therapy,

cognitive therapy, person-centered therapy, existential psychotherapy, integrative and eclectic psychotherapy (including multimodal therapy and Wachtel’s behavioral-psychoanalytical psychotherapy) and new developments in psychotherapy. The second part of the lecture focuses on the research in psychotherapy: methodological issues and results of effectiveness and process-oriented empirical studies. Though the focus of the lecture is on individual psychotherapy of adults, in the third part of the lecture there will be time to discuss psychotherapy of families, couples and groups. Moreover, in the part III “Practice” the issue of technology in therapy will be also covered. At the end of the course the issue of psychotherapy as a profession will be discussed. During this final classes we would like to answer questions like “what is the motivation to become psychotherapist?”, “what is the role of supervision and self-experience in the process of psychotherapists’ education?”, “what are the career paths in psychotherapy field?”. The very final class will be about specificity of psychotherapeutic treatment of severely disturbed patients at the inpatients psychiatric wards, especially people diagnosed with schizophrenia.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1. The student demonstrates basic knowledge of theories and techniques applied in psychodynamic, cognitive-behavioral

psychotherapies, humanistic-existential, systemic and integrative/eclectic psychotherapies.

2. The student demonstrates knowledge of basic results of the studies on psychotherapy process and effectiveness. She or he is acquainted

with basic methods used in psychotherapy research.

3. The student demonstrates basic knowledge of the possible usage of technologies in psychotherapy.

4. The student is acquainted with a variety of forms (individual, group, family, couple therapy), contexts of applying psychotherapy (e.g. individual practice, psychiatric ward) and the necessary conditions to become psychotherapists.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Styła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Styła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)