Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MD-Metodyka nauczania języków obcych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-SP-PED-M2-MJO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Metodyka nauczania języków obcych I
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia Metodyka nauczania języków obcych I poświęcone są praktycznym założeniom nauczania języków obcych na różnych etapach edukacyjnych. Celem zajęć jest praca nad umiejętnościami metodycznymi studentów i przygotowania ich do pełnienia roli nauczyciela języka obcego.

Pełny opis:

Zajęcia Metodyka nauczania języków obcych I poświęcone są praktycznym założeniom nauczania języków obcych na różnych etapach edukacyjnych. Celem zajęć jest praca nad umiejętnościami metodycznymi studentów i przygotowania ich do pełnienia roli nauczyciela języka obcego.

Tematy poruszane podczas zajęć, to między innymi:

• Planowanie i organizacja lekcji

• Nauczanie 4 umiejętności językowych

• Materiały dydaktyczne - przygotowanie i wykorzystanie

• Storytelling

• Projekty na lekcjach języka obcego

• TIK

Literatura:

• Linse Caroline T, 2005. Practical English Langauge Teaching: Young Learners, McGraw-Hill,

• Ellis G., Brewster J. 2003. The Storytelling Handbook. London: Penguin.

• Harmer, J. 2012. Essential Teacher Knowledge. CORE CONCEPTS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING. Pearson.

• Puchta H., Williams M. 2011. Teaching Young Learners to Think. Helbling Languages.

• Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M. 2011. Teaching English to Young Learners. PWN.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

- różne podejścia oraz ich cele wykorzystywane w dydaktyce języków obcych

- cele językowe i możliwości nauczania języka przy użyciu tych technik i metod nauczania

W zakresie umiejętności student potrafi:

- potrafi zaplanować zajęcia językowe

- planować aktywności na lekcji języka obcego oraz lekcje języka w oparciu o wybrane techniki

- przygotowywać materiały dydaktyczne potrzebne na zajęcia językowe

- planować lekcje języka przy użyciu nowoczesnych technologii

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki języka angielskiego

- rozwijania swoich umiejętności językowych i otwarcia na nowe obszary wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki językowej

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sokołowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sokołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)