Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MPP-Szkoła, oświata i polityka edukacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-SP-PED-M1-SOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MPP-Szkoła, oświata i polityka edukacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Słuchacze poznają podstawowe czynniki wpływające na kształtowanie procesu edukacji z perspektywy centralnej i lokalnej. Dowiedzą się w jaki sposób polityka oświatowa wiąże się z codziennością placówki edukacyjnej. Poznają teorie zmian społecznych i powiązane z nimi działania edukacyjne. W ramach kursu zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady: akcji edukacyjnych, kultury szkoły oraz rozwiązań dydaktycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Edukacja polska w sytuacji zmiany.

Akcje i ruchy społeczne jako czynnik strukturalnej i funkcjonalnej zmiany szkół.

Polityka centralna w oświacie a dydaktyka szkolna.

Program nauczania.

Kultura szkoły.

Teleologiczne aspekty dydaktyki szkolnej.

Pełny opis:

Jakościowe i strukturalne zmiany w szkolnictwie.

Zarządzanie wiedzą w warunkach konkurencyjności.

Korepetycje.

Analiza Raportu o Stanie Edukacji

Reforma a nierówności społeczne.

Różnice efektów kształcenia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Wyniki osiągnięć matematycznych uczniów.

Przykłady charakterystyk kultury szkoły.

Uczniowie "obcego pochodzenia" w polskich szkołach.

Cele edukacyjne a program.

Problemy wychowawcze w kontekście zmian społecznych

Współpraca z rodzicami.

Literatura:

Błeszyńska K., "Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych - perspektywa szkoły. Raport z badań", 2010

Bray M., "Korepetycje. Cieć rzucany przez szkoły", 2012

Fullan M., "Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą", 2006

Harmin M., "Duch klasy", 2005

Mendel M., "Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy", 2008

Sztompka P., "Socjologia. Analiza społeczeństwa", 2012

Efekty uczenia się:

Student:

- dokonuje analizy zmian edukacyjnych w kontekście szkoły i całego systemu oświaty;

- potrafi zauważać i interpretować elementy kultury szkoły;

- potrafi zaprojektować i ocenić działania edukacyjne;

- rozumie specyficzną sytuację ucznia obcego pochodzenia;

- rozumie istotę współpracy szkoły z rodzicami uczniów oraz środowiskiem lokalnym.

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w wykładach

praca empiryczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Monika Jakubowska-Mirek
Prowadzący grup: Monika Jakubowska-Mirek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Monika Jakubowska-Mirek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)