Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcjonowanie społeczne i intelektualne uczniów szkoły podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OSM/FSiIU/1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie społeczne i intelektualne uczniów szkoły podstawowej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Seminarium będzie wykorzystywać możliwości badawcze związane ze współpracą Wydziału z władzami miasta Ostrołęka i realizacją projektu: Ostrołęckie obserwatorium oświatowe oraz Elementy programowania w klasach I-III szkoły podstawowej.

Plan seminarium

I rok

1. Przegląd literatury dotyczącej wybranych tematów pracy.

2. Wybór konstruktów i sformułowanie problemu badawczego.

3. Głębsze poznanie teorii pomiaru w naukach społecznych.

4. Poznanie metod statystycznej przydatnych w rozwiązaniu problemu badawczego.

Literatura:

Podstawowa literatura:

- Horasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Wydawnictwo Liberi Libri.

- Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

- Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Zna teorie funkcjonowania społecznego i intelektualnego dzieci w wieku szkolnym.

• Zna podstawy teorii budowy testów.

• Zna podstawowe metody statystyczne używane w badaniach społecznych.

• Wie, jak napisać raport badawczy.

Umiejętności

• Potrafi stosować pojęcia teorii pomiaru w projektowaniu badania i analizie wyników.

• Umie wykorzystać program SPSS do analiz danych.

• Umie wykorzystać standardy APA w pisaniu pracy magisterskiej.

Kompetencje społeczne

• Rozumie potrzebę stosowania metod naukowych w badaniach pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

pogłębiona konceptualizacja problemu badawczego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)