Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MK-Etyka w zawodzie pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N-MK-ET-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MK-Etyka w zawodzie pedagoga
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest lektura i analiza różnorodnych tekstów w perspektywie filozoficznych i etycznych założeń konstytuujących podstawy współczesnych, konkurencyjnych wizji wychowania.

Pełny opis:

Uświadomienie studentom wielości możliwych stanowisk i problematyczności wybranych koncepcji etycznych oraz analiza napięć i sprzeczności nurtujących współczesną refleksję etyczną pobudzi studentów do samodzielnych przemyśleń oraz pomoże w nabyciu kompetencji do prowadzenia i inspirowania racjonalnej debaty etycznej.

Literatura:

1. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, AKME, Warszawa 1990, ks. 2, I-X.

2. Régine Pernoud, Kobieta bez duszy, (w:) tegoż, Inaczej o średniowieczu, Wyd. Marabut, Gdańsk – Warszawa 2004, s. 93-109.

3. Święty Augustyn, Dialogi filozoficzne: O wolnej woli, Znak, Kraków 2001, ks. I.

4. Tomasz Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego

i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954, cz. I, r. 14, 15; cz. II, r. 17, 19, 29.

5. John Stuart Mill, O wolności, tłum. A. Kurlandzka, (w:) tegoż, Utylitaryzm, . O wolności, PWN, Warszawa 1959.

6. Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król, PIW, Warszawa 1976: tom II, cz. I, r. II; cz. II, r. I; cz. IV.

7. C.S. Lewis, Demokratyczna edukacja, (w:) tegoż, Nieodparte racje, Logos, Warszawa 2003.

8. Friedrich Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, inter esse, Kraków 1994.

9. John Eldredge, Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, r. 5 i 10, tłum. J. Grzegorczyk, Wyd. „W drodze”, Poznań 2003, s. 83-100, 177-192.

10. Alasdair MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnotą?, (w:) Komunitarianie. Wybór tekstów, Paweł Śpiewak (red.), Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2004, s. 285-304.

11. Francis Fukuyama, Ostatni człowiek, Zysk i S-ka, Poznań 1997, r. 9 i 11.

12. Leszek Kołakowski, Jeśli Boga nie ma..., Horror metaphysicus, Zysk i S-ka, Poznań 1999, 68-81, 126-133.

13. Mark Lilla. Powab Syrakuz, (w:) P. Kłoczowski (red.), Dziedzictwo greckie..., Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2004.

14. Paul Johnson, Intelektualiści, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 9-42.

15. François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Studenci nabywają kompetencje w zakresie analizy tekstów odnoszących się do teoretycznych założeń konstytuujących podstawy etyki ogólnej i etyki zawodowej pedagoga. Potrafią zanalizować dostępną literaturę przedmiotu i wykorzystać ją do opracowania własnych projektów zawierających próby rozwiązania dylematów moralnych. Potrafią odróżnić intuicyjne rozwiązania dylematów moralnych od rozwiązań odwołujących się do racjonalnej refleksji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: przygotowanie do zajęć, czytanie tekstów, aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zielińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zielińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)