Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D3BMEU Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu najważniejszych zjawisk, wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państw europejskich w drugiej dekadzie XXI w. Omówiona zostanie działalność i kondycja najważniejszych organizacji odpowiadających za bezpieczeństwo w Europie – ONZ, NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz formatów regionalnych (relacje transatlantyckie, Nordefco, współpraca wojskowa państw V4, B9), a także polityki bezpieczeństwa i obrony wybranych państw. Celem zajęć jest także przedstawienie studentom zagadnień związanych z tzw. nowymi zagrożeniami: wojnami hybrydowymi, wojnami informacyjnymi itp. prowadzonymi przez podmioty państwowe i pozapaństwowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania obecnej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie. Omówione zostanie działanie najważniejszych organizacji bezpieczeństwa (ONZ, NATO, UE, OBWE, formaty regionalne) oraz adaptacja tych instytucji do zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego. Kluczowym aspektem będzie przyswojenie współczesnych teorii i paradygmatów bezpieczeństwa międzynarodowego oraz umiejętność ich zastosowania w dyskusji na temat współczesnych wyzwań i zagrożeń. Ponadto, omówione zostaną polityki bezpieczeństwa wybranych państw europejskich oraz najważniejsze dokumenty strategiczne określające założenia i kierunki tych polityk. Istotnym uzupełnieniem wykładu będzie pokazanie zjawisk, które zidentyfikowano jako istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa państw europejskich w ostatnich latach: zagrożenia asymetryczne, wojny informacyjne, wojny hybrydowe, zagrożenia wynikające ze stosowania nowych technologii.

Literatura:

1. Aleksandrowicz, T., Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI w., Difin, 2020.

2. Aleksandrowicz, T. Świat w sieci. Państwa, Społeczeństwa, Ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, 2018.

3. Dębski, S.; Górka-Winter, B., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, PISM, Warszawa 2013.

4. EU Global Strategy, 2016.

5. Madej, M.; Terlikowski, M., Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, PISM, Warszawa 2009.

6. Madej, M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa, PISM 2009.

7. Madej, M.; Górka-Winter, B., Państwa członkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej Sojuszu, PISM, 2010.

8. Haliżak, E.; Bobrow, D., Zięba, R. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997.

9. Kupiecki, R., Siła i Solidarność, Strategia NATO 1949-1989, PISM, Warszawa 2012.

10. Rid, T., Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare, 2020.

11. Romaniuk, S., Thapa, M., The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Palgrave MacMillan, 2019.

12. Rocznik Strategiczny (bieżący numer).

13. Rugge, F., Mind hacking: Information Warfare in the Cyberage, ISPI, 2018.

14. Zajączkowski, K., Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

• Student posiada wiedzę na temat najważniejszych teorii bezpieczeństwa międzynarodowego i podstawowej terminologii używanej dla opisywania zjawisk w bezpieczeństwie międzynarodowym; umie dokonać rozróżnienia pomiędzy pojęciami używanymi dla określania współczesnych zagrożeń (wojna hybrydowa, wojna asymetryczna itp.)

• Potrafi uchwycić zależności pomiędzy kontekstami bezpieczeństwa globalnego i regionalnego

• Potrafi zidentyfikować głównych aktorów państwowych i pozapaństwowych mających wpływ na kształtowanie się bezpieczeństwa europejskiego

• Umie wskazać, które organizacje są odpowiedzialne za zapewnianie bezpieczeństwa europejskiego, określić ich mandaty i przejawy działalności

• Posiada wiedzę na temat profilu działalności głównych organizacji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w Europie, umie wskazać podstawowe dokumenty programowe określające cele i kierunki ich działania

• Umie scharakteryzować kierunki polityki bezpieczeństwa głównych państw europejskich

• Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na temat nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności).

2. Przygotowanie wybranego zagadnienia oraz prezentacja na zajęciach.

3. Udział w dyskusji podczas zajęć.

4. Aktywność (konieczna lektura i przygotowywanie się do zajęć w domu).

5. Egzamin testowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Górka-Winter
Prowadzący grup: Beata Górka-Winter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Górka-Winter
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.