Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Information Policy of EU

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D6IPUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Information Policy of EU
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mieńkowska-Norkiene
Prowadzący grup: Renata Mieńkowska-Norkiene
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

-

Pełny opis:

1. Kick-off meeting. What is communication? What is information? What is the state of the EU communication efficiency?

2. How „are the news done” (also about the EU)? What is the specificity of the journalists’ work in informing about the EU? Guest lecture with Wojciech Szeląg (Polsat News, Interia.pl)

3. EU communication policy – practical aspects of work of press officers and press services. Guest lecture with Aleksandra Polak (former press oficer at the European Parliament)

4. Right to information on national, European and international level. Communicating the European Union and exchanging information about the EU as forms of ensuring the realization of social and civil interests of the EU citizens.

5. Euractiv and other „European” media. Guest lecture with Karolina Zbytniewska (Chief Editor of Euractiv.pl) DISTANT CLASS! (24th of March)

6. „Supply-demand theory” in the EU communication.

7. EU communication paradygm and strategies (both in the past and recently).

8. Legal and institutional basis of the EU communication and information policies. Media in Europe. European media.

9. EU communication strategy’s practical aspects. Guest lecture of Frank Knecht (Acting Head of Sector, DG COMM of European Commission)

10. EU communication on the Internet. Strategies and challenges.

11. Team Europe, Euro Desk, Europe Direct. Guest lecture of a representative of Euro Desk

12. Team Europe, Euro Desk, Europe Direct. Guest lecture of a representative of the European Commission/Parliament Representation in Poland

13. Students’ presentations

14. Summary and discussion. Main challenges of the EU information policy

Literatura:

-

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)