Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Information warfare, fake news, deep fakes - modern threats to international security

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-ERASMUS-IWFN
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Information warfare, fake news, deep fakes - modern threats to international security
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Lato
Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Górka-Winter
Prowadzący grup: Beata Górka-Winter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the course is to raise awareness among students about issues related to the phenomenon of information warfare conducted in the public space by state and non-state entities. The examples presented during the course will allow students to familiarize with the goals and motivations of ongoing information wars both in the current and historical perspective. Methods of conducting (in particular in the traditional media and social media) and the main actors involved in information warfare will be identified.

Pełny opis:

The aim of the course is to acquire basic knowledge and skills of efficient analysis of information in the field of international security in the context of a wider phenomenon of information warfare. The theories and doctrines of the information warfare will be presented to facilitate understanding of its mechanisms and allow independent assessment of threats and challenges in this area. The deeper causes and specifics of the information warfares, their mechanisms and methods (manipulation, propaganda, fake news, deep fake) used by countries such as the Russian Federation, the United States, the People's Republic of China and non-state actors, in particular terrorists groups (Al-Qaeda, Daesh), as well as other organizations deliberately using information-warfare tools to achieve their goals are key to understand current threats in the international security domain.

To obtain a degree there is a necessity to dedicate some time (abt 4 hours) beyond the time of the course for homework (studying provided bibliography, preparing the presentation).

Literatura:

1. Allcott, Hunt; Gentzkow, Matthew. “Social Media and Fake News in the 2016 Election”, Working paper for the National Bureau of Economic Research, No. 23089, 2017.

2. Berinsky, Adam J., “Rumors and Health Care Reform: Experiments in Political Misinformation”, British Journal of Political Science, 2015. doi: 10.1017/S0007123415000186.

3. Gupta, Aditi; Lamba, Hemank; Kumaraguru, Ponnurangam; Joshi, Anupam, “Faking Sandy: Characterizing and Identifying Fake Images on Twitter During Hurricane Sandy”

Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, 2013. doi: 10.1145/2487788.2488033.

4. Lazer David M. J. et al., “The Science of Fake News”

March 2018. DOI: 10.1126/science.aao2998.

5. O’Donnell Jowett, G.S., , Propaganda and Persuasion. London: Sage Publications, 1992.

6. Pennycook, Gordon; Rand, David G., “Who Falls for Fake News? The Roles of Bullshit Receptivity, Overclaiming, Familiarity, and Analytical Thinking”

May 2018. DOI: 10.2139/ssrn.3023545.

7. Rojecki, Andrew; Meraz, Sharon. “Rumors and Factitious Informational Blends: The Role of the Web in Speculative Politics”

New Media & Society, 2016. doi: 10.1177/1461444814535724.

8. Rubin, Victoria L.; Chen, Yimin; Conroy, Niall J. ,“Deception Detection for News: Three Types of Fakes”

Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 2015, Vol. 52. doi: 10.1002/pra2.2015.145052010083.

9. Rugge F., Mind hacking: Information Warfare in the Cyberage, ISPI, 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Górka-Winter
Prowadzący grup: Beata Górka-Winter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the course is to raise awareness among students about issues related to the phenomenon of information warfare conducted in the public space by state and non-state entities. The examples presented during the course will allow students to familiarize with the goals and motivations of ongoing information wars both in the current and historical perspective. Methods of conducting (in particular in the traditional media and social media) and the main actors involved in information warfare will be identified.

Pełny opis:

The aim of the course is to acquire basic knowledge and skills of efficient analysis of information in the field of international security in the context of a wider phenomenon of information warfare. The theories and doctrines of the information warfare will be presented to facilitate understanding of its mechanisms and allow independent assessment of threats and challenges in this area. The deeper causes and specifics of the information warfares, their mechanisms and methods (manipulation, propaganda, fake news, deep fake) used by countries such as the Russian Federation, the United States, the People's Republic of China and non-state actors, in particular terrorists groups (Al-Qaeda, Daesh), as well as other organizations deliberately using information-warfare tools to achieve their goals are key to understand current threats in the international security domain.

To obtain a degree there is a necessity to dedicate some time (abt 4 hours) beyond the time of the course for homework (studying provided bibliography, preparing the presentation).

Literatura:

1. Allcott, Hunt; Gentzkow, Matthew. “Social Media and Fake News in the 2016 Election”, Working paper for the National Bureau of Economic Research, No. 23089, 2017.

2. Berinsky, Adam J., “Rumors and Health Care Reform: Experiments in Political Misinformation”, British Journal of Political Science, 2015. doi: 10.1017/S0007123415000186.

3. Gupta, Aditi; Lamba, Hemank; Kumaraguru, Ponnurangam; Joshi, Anupam, “Faking Sandy: Characterizing and Identifying Fake Images on Twitter During Hurricane Sandy”

Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, 2013. doi: 10.1145/2487788.2488033.

4. Lazer David M. J. et al., “The Science of Fake News”

March 2018. DOI: 10.1126/science.aao2998.

5. O’Donnell Jowett, G.S., , Propaganda and Persuasion. London: Sage Publications, 1992.

6. Pennycook, Gordon; Rand, David G., “Who Falls for Fake News? The Roles of Bullshit Receptivity, Overclaiming, Familiarity, and Analytical Thinking”

May 2018. DOI: 10.2139/ssrn.3023545.

7. Rojecki, Andrew; Meraz, Sharon. “Rumors and Factitious Informational Blends: The Role of the Web in Speculative Politics”

New Media & Society, 2016. doi: 10.1177/1461444814535724.

8. Rubin, Victoria L.; Chen, Yimin; Conroy, Niall J. ,“Deception Detection for News: Three Types of Fakes”

Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 2015, Vol. 52. doi: 10.1002/pra2.2015.145052010083.

9. Rugge F., Mind hacking: Information Warfare in the Cyberage, ISPI, 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)