Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International security in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-ERASMUS-ISEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International security in Europe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUS WNPiSM - Lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Górka-Winter
Prowadzący grup: Beata Górka-Winter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

During this particular course the most important phenomena, challenges and threats affecting the security of European countries in the second decade of the 21st century will be presented. The activities and condition of the key organizations responsible for security in Europe - UN, NATO, European Union, Organization for Security and Cooperation in Europe and regional formats (transatlantic relations, Nordefco, V4 and B9), as well as the security policies of selected states are to be discussed. The aim of the course is also to provide students with knowledge about the so-called new threats: hybrid wars, information wars, etc. carried out by state and non-state entities.

Pełny opis:

The aim of the course is to present general picture of the current European security infrastructure. The activities of the most important security organizations (UN, NATO, EU, OSCE, regional formats) and the adaptation of these institutions to the changing conditions of international security will be discussed in the context of contemporary security theories and paradigms. Moreover, the security policies of selected European countries and the most important strategic documents defining the assumptions and directions of these policies will be discussed. Also, the most recent and significant threats to the security of European countries in recent years are to be prsented: asymmetrical threats, information wars, hybrid wars, threats resulting from the use of new technologies and the like.

Achieving the learning outcomes defined for the subject and obtaining a credit requires dedication additional 4 hours of self-study and performance of the prepared presentation on specific topic.

Literatura:

1. Hough Peter, Andrew Moran, Bruce Pilbeam, Wendy Stokes, International Security Studies. Theory and Practice, Routledge 2021.

2. EU Global Strategy, 2016.

3. Paul D. Williams, Matt McDonald, Security Studies, An Introduction, Routledge, 2018.

4. P.S. Douma, The origins of contemporary conficts. A comparison of violence in three world regions, Clingendael, 2003.

5. Russia, IISS, Routledge 2021.

6. Cyber, IISS, Routledge 2019.

7. Rugge F., Mind hacking: Information Warfare in the Cyberage, ISPI, 2018.

8. The Oxford Handbook of International Organizations, Oxford University Press, 2017.

9. SIPRI Yearbooks (latest decade).

10. Military Balance (latest decade).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)